พระบรมรัตนเทวโองการ

฿0.00

หนังสือเทวราชโองการ เป็นหนังสือกุศลที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ่านท่านใด ถ้าสามารถตั้งใจอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้น จนจบกุศลก็บังเกิด อ่านแล้วรู้สำนึก และปฏิบัติตามคำสั่ง สอน และนำหนังสือเล่มนี้ออกเผยแผ่ แจกจ่ายญาติมิตร อานิสงส์ของมหากุศลนี้ จะบันดาลให้ท่านอายุยืนยาว ลูก หลานเจริญรุ่งเรือง

Add to wishlist
Share

  พระบรมรัตนเทวโองการ

  หนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ เป็นหนังสือ ดีที่หาได้ยากเล่มหนึ่ง ตกทอด และเผยแผ่มาถึงปัจจุบันเป็น เวลาเก้าร้อยกว่าปี ตามประวัติศาสตร์บันทึกเมื่อปีเกิงอู่ (ค.ศ.1030) ในรัชกาลซ่งเหยินจง นักพรตตั้นชือ ในช่วง จาริกบุญ ได้พลัดหลงเข้าไปในยมโลก รับมอบหนังสือพระบรมมหารัตนเทวราชโองการ จากพญายมเฟิงตูมหาราชเจ้า หลังจากนั้น ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ลูกศิษย์ (นักพรตอู้หมี) นำไปพิมพ์เผยแผ่สู่ชาวโลก
  หนังสือที่ท่านอ่านเล่มนี้ แปลจากฉบับภาษาจีนที่พิมพ์ ในปี ค.ศ.1928 เป็นหนังสือเก่าแก่ พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์หินกระ ดาษบาง เก็บจนถึงปัจจุบันหนังสือทั้งเล่มกลายเป็นสีเหลือง เจ้าของหนังสือเล่มนี้ (คุณรุ่งเรือง จงวิมาณสินฐ์) กล่าวว่า เป็นหนังสือที่หาได้ยากมากในประเทศไทย อยากให้ข้าพเจ้า อ่านแล้วช่วยคัดลอกเล่มใหม่เพื่อเก็บรักษาไว้ เมื่อข้าพเจ้า อ่านแล้วรู้สึกเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก เนื้อหาในหนังสือ นอกจากบรรยายถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรม กงกรรม กงเกวียน ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่บันทึกตามยุค และรัชสมัยต่างๆ มีชื่อคน วันเดือนปี และที่อยู่พร้อมสรรพ ยังบรรยายถึง สภาพในนรกภูมิว่ามีกี่ตำหนัก มีขุมนรกอะไรบ้าง ตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ทำผิดข้อหาอะไรจึงต้องมารับโทษในขุมนรกนั้นๆ และ ยิ่งกว่านั้น ในหนังสือยังบันทึกคำโอวาทของเหล่าเทพยดา และพระโพธิสัตว์เจ้า ชี้แนะให้มนุษย์ทราบว่า อะไรคือสิ่ง ผิด อะไรคือสิ่งถูก อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ อะไรเป็นสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง โดยเฉพาะคติพจน์คำโอวาทของเทพเจ้าฝูอี้ว เทพเจ้าไท่ซั่งเหล่าจวิน เทพเจ้ากวนอู เป็นคำโอวาทที่ง่าย ต่อการจดจำ เหมาะสำหรับเจริญภาวนา และผลของเจริญ ภาวนาเป็นเช่นใด ณ ที่นี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญ คำโอวาท ของเทพไท่จี๋ มาเป็นคำตอบ เทพไท่จี๋ให้โอวาทว่า “คติพจน์ ที่ท่านอ่าน เป็นคำสั่งสอนของอนุตรเทพไท่ซั่งเหล่าจวิน ผู้ใดนำไปสวดวันละ 1 จบ จะสามารถลดหย่อนผ่อนโทษ และขจัดความผิดพลาดที่แล้วมา ผู้ใดสวดภาวนาเป็นเวลา 1 เดือน จะเพิ่มวาสนาเจริญสุข ผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี้ติด ต่อเป็นเวลา 1 ปี จะเจริญอายุวัฒนะ เพิ่มพูนอายุขัย ผู้ใดน้อม ปฏิบัติเป็นเวลาติดต่อกันถึง 7 ปี สามารถช่วยให้บรรพบุรุษ 7 ชั่วโคตรพ้นทุกข์ และขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ผู้ใดน้อมปฏิบัติคำสอน นี้ติดต่อไปเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่ย่อท้อ ถึงที่สุดจะมี ชื่อของท่านปรากฏอยู่ในหมู่ทวยเทพ”

  สารบัญ
  • ตำหนักที่ 1 ฉินกว่างหวัง
  • ตำหนักที่ 2 ฉู่เจียงหวัง
  • ตำหนักที่ 3 ซ่งตี้หวัง
  • ตำหนักที่ 4 อู่กวนหวัง
  • ตำหนักที่ 5 เอี๋ยนหลัวหวัง
  • ตำหนักที่ 6 เปี้ยนเฉิงหวัง
  • ตำหนักที่ 7 ไท่ซันหวัง
  • ตำหนักที่ 8 ตูซื่อหวัง
  • ตำหนักที่ 9 ผงเติ่งหวัง
  • ตำหนักที่ 10 จ่วนหลุนหวัง
  จำนวน 400 หน้า
  format

  Pdf

  language

  ไทย

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “พระบรมรัตนเทวโองการ”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *