cub59w
หนังสือธรรมะน่าอ่าน

หนังสือธรรมะออนไลน์
สนใจเข้าไปโหลดอ่านได้ฟรี

สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบหรือ ความเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม  ความคิดที่แสดงให้เห็นถึงการรับทราบข้อเท็จจริง การเข้าใจข้อเท็จจริง จากเดิมที่ไม่เกิดความเข้าใจ

Feedback Form
เรายินดีที่จะได้ยินความคิดเห็นของคุณ

ส่งคำแนะนำ การติชม หรือความเห็นต่าง ๆ มาได้นะ ยินดีรับฟัง