หน้าหลัก | คำกลอนธรรมะ

คำกลอนธรรมะ

รวมคติพจน์จีน...

ขยะในบ้านรู้จักที่จะเททิ้ง แต่ขยะในใจ (โลภ โกรธ หลง) กลับไม่รู้จัก "เททิ้ง" ... รายละเอียด

บทกลอน ปลงสังขาร

บทกลอน ปลงสังขาร ... รายละเอียด

พระธรรมบทคำกลอน

อนุสรณ์ในฉลองพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (กิตติโสภณมหาเถระ) ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ... รายละเอียด

วจีกรรม

ปาก เป็น ยอดคม ยอดลม ยอดรส และยอดอาวุธ ... รายละเอียด

สุดยอดของความงาม

สุดยอดของความงาม ... รายละเอียด

1 2 next จำนวน: 20 | ที่แสดง: 1 - 10

เข้าสู่ระบบ

  1. สังสารวัฏ (5.00)

  2. ภาพที่ ๔๖ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม (5.00)

  3. พระอมิตาภพุทธเจ้า(ออนีทอฮุก ) (5.00)

  4. พระสมันตภัทรโพธิสัตต์ (5.00)

  5. บำเพ็ญอีก 20 ปี (5.00)

  6. บรรพชนฝากไว้ให้ลูกหลาน (5.00)

  7. ท่องแดนสุขาวดี (5.00)

  8. นิทานทศชาติ (5.00)

  9. มาทาน AIkaline food มาก ๆ กันเถอะ (5.00)

  10. นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส เรื่อง เจ้าของเรือ (5.00)