หน้าหลัก | บทความธรรมะ | อนุตตรธรรม

อนุตตรธรรม

หมื่นศาสตร์บังเกิดขึ้น จะพิทักษ์อาณาจักรธรรมอย่างไร (ต่อ)

พวกเราเป็นคนที่มีความสำคัญ พวกเราล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องคุ้มครองอาณาจักรธรรม เราต้องดูแลบ้านของเราให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้บ้านของเรา อาณาจักรธรรมของเรานั้น ... รายละเอียด

หมื่นศาสตร์บังเกิดขึ้น จะพิทักษ์อาณาจักรธรรมอย่างไร

พวกเราเป็นคนที่มีความสำคัญ พวกเราล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องคุ้มครองอาณาจักรธรรม เราต้องดูแลบ้านของเราให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้บ้านของเรา อาณาจักรธรรมของเรานั้น รับสิ่งที่ไม่ดี ... รายละเอียด

ภาระและหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเรา

คนเรามีจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้ของคนในโลกนี้ ปัจจุบันเต็มไปด้วยกิเลสมาก ทุกคนจิตญาณมาจากพระแม่องค์ธรรมองค์เดียวกันแต่ไปอยู่ต่างท้องที่กัน จิตใจของคนเราจึงแตกต่างกันไปตามที่อยู่อาศัย ... รายละเอียด

ศีลและการบำเพ็ญจิต ของผู้บำเพ็ญยุคขาว

ความหมายของศีลอยู่ที่ไหน ศีลตัวนี้ เป็นการปกป้องให้เราไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการยับยั้งความผิดพลาด ... รายละเอียด

พระนามผู้อาวุโสสายธรรมฟาอีที่บรรลุเเละนำพาในเเต่ละที่

สายธรรมของฟาอี ภายใต้การนำพาของ ท่านบรมอริยธรรมราชเจ้าผู้เฒ่าน้ำใสหันเหล่าเฉียนเหยินได้เจริญรุ่งเรืองในวงการธรรมอย่างมากโดยมีเฉียนเหยิน (รองธรรมอธิการ) ท่านต่างๆได้รับบัญชาจากท่านให้ไปบุกเบิกเผยแพร่วิถีอนุตตรธรรมในจังหวัดหรือเมืองต่างๆ ของไต้หวัน และประเทศต่างๆทั่วโลก จนรุ่งเรืองเป็นสายธรรมต่างๆแตกเเขนงเเยกย่อยออกอีกมากมายเหมือนกิ่งไม้อ่อนผลิใบในฤดูฝน  เเละขอยกตัวอย่างมาให้ความเข้าใจเเด่อนุชนรุ่นหลังด้วยกันพอสังเขป1. ท่านห่าวเฉียนเหยิน บุกเบิกที่ ซือโถ่ว ภายหลังท่านสำเร็จมรรคผลเป็น จิ้นเต๋อต้าเซียน 2.ท่านหลินถิงไฉ ภายหลังสำเร็จมรรคผลเป็นเจินซิวต้าเซียน บุกเบิกแพร่ธรรมที่ ซินจู่3.ท่าน หลิวเฉวียนเสียงเฉียนเหยิน ภายหลังสำเร็จธรรมเป็นต้าเต๋อเจินจวิน บุกเบิกที่ ไถหนาน    เปิดสถานธรรมถงอี้ ภาคใต้ของไต้หวันได้รู้จักท่าน ... รายละเอียด

การโปรดสามภพ

- แต่โบราณมา  บุคคลที่อยากจะได้รับการศึกษาทางธรรมะ  จะต้องสละบ้านเรือน     สิ่งของ  ลูก-เมียไว้ที่บ้าน  แล้วตนเองจะออกเดินไปต่างบ้านต่างเมือง  เพื่อหาอาจารย์ที่มีความรู้ทางธรรมะสอน  บางคนออกไปค้นหาจนชั่วชีวิตก็ไม่พบพระอาจารย์     ที่สามารถสอนให้สำเร็จสมดังความตั้งใจ  บางคนออกแสวงหาจนตายก็ไม่พบพระวิสุทธิอาจารย์  บางคนได้พบอาจารย์สอนให้บางคนไม่มีความตั้งใจ  ไม่มีความอดทนที่จะรับใช้อาจารย์  ก็กลับบ้านเสียก็มาก  บางคนมีความอดทน  มีความอุตสาหะพากเพียรมาก  ถ้าหากบำเพ็ญได้ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีแล้ว       จึงจะมีพระวิสุทธิอาจารย์มาเปิดจุดให้   -  แต่ในปัจจุบันนี้  คนเราสามารถรับวิถีธรรมได้ง่าย  เพราะเราได้เกิดมาในทวีปเอเซีย  ... รายละเอียด

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last จำนวน: 69 | ที่แสดง: 37 - 42

เข้าสู่ระบบ

  1. สังสารวัฏ (5.00)

  2. ภาพที่ ๔๖ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม (5.00)

  3. พระอมิตาภพุทธเจ้า(ออนีทอฮุก ) (5.00)

  4. พระสมันตภัทรโพธิสัตต์ (5.00)

  5. บำเพ็ญอีก 20 ปี (5.00)

  6. บรรพชนฝากไว้ให้ลูกหลาน (5.00)

  7. ท่องแดนสุขาวดี (5.00)

  8. นิทานทศชาติ (5.00)

  9. มาทาน AIkaline food มาก ๆ กันเถอะ (5.00)

  10. นิทานเรื่องสั้นของท่านพุทธทาส เรื่อง เจ้าของเรือ (5.00)