หน้าหลัก | หนังสือธรรมะ | อนุตตรธรรม | รายชื่อหนังสือในหมวดอนุตตรธรรม

รายชื่อหนังสือในหมวดอนุตตรธรรม

โดย
ขนาดอักษร: Decrease font Enlarge font
ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นและรู้เองเฉพาะตัว ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นและรู้เองเฉพาะตัว

เมื่อ เห็นแสงแดดเราจึงรู้ว่ามีดวงตะวัน เห็นคนจึงรู้ลักษณะสังขาร เห็นลูกหลานจึงรู้ว่าเขามีบรรพบุรุษ

เมื่อ เห็นแสงแดดเราจึงรู้ว่ามีดวงตะวัน
เห็นคนจึงรู้ลักษณะสังขาร
เห็นลูกหลานจึงรู้ว่าเขามีบรรพบุรุษ
ดังนั้น เมื่อเห็นสรรพสิ่งที่เกิดท่ามกลางฟ้าดิน
จึงพึงรู้ว่า มีพระผู้กำหนดหรือพระผู้สร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
ฉะนั้น เมื่อดื่มน้ำ เราจึงรำลึกถึงต้นกำเนิดแห่งน้ำ
บัดนี้เรารู้แต่บรรพบุรุษเฉพาะตน แต่มิรู้บรรพบุรุษต้นกำเนิดของมนุษยชาติ
เรารู้จักแต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดกายสังขาร แต่มิรู้ผู้ให้กำเนิดชีวิตธรรมญาณ
เมื่อไม่รู้ เราจึงต้องเวียนว่ายเกิดตายยึดเอาแต่สิ่งที่นัยน์ตามองเห็นเป็นของจริง ที่มองไม่เห็นก็ว่าไม่มี เฉกเช่นดั่งปลาที่อยู่ในน้ำจะเห็นแต่สัตว์น้ำด้วยกัน คนอยู่กับบรรยากาศของโลก ก็จะเห็นแต่วัตถุธาตุ
คนจึงหลงระเริงอยู่กับความชาญฉลาดของตน จนพลาดจากนิพพานบ้านเดิมอันเป็นต้นกำเนิดของตน
เป็นเรื่องยากที่จะให้คนเรายอมรับซาบซึ้งต่อสิ่งซึ่งนัยน์ตาไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยิน จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กายไม่ได้สัมผัส และจิตใจไม่ได้กำหนดรู้ ไม่ได้กำหนดรับไว้ได้จริง ๆ โดย เฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์นี้

อยากจะพ้นเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องเริ่มต้นปฏิบัติธรรม ไม่มีผู้ใดที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการท่องตำรา อ่านหนังสือ แต่ต้องปฏิบัติให้รู้เห็นจริงด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น สื่อต่างๆ เป็นเพียงประสบการณ์จากผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วถ่ายทอดให้ฟังให้ได้อ่านกัน อยู่ที่เราเท่านั้น ที่จะเป็นคนกำเนิดว่าจะพ้นหรือจะเวียนอยู่ต่อไป 

รายชื่อหนังสือมีดังนี้ คลิกเข้าไปศึกษาได้เลย

 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • พระคุณบิดามารดา
 • จุดประสงค์ของวิถีอนุตตรธรรม(อี๋ก้วนเต้าเตอจงจื่อ)
 • ประวัติสังเขปพระบรรพจารย์
 • ปฐมธรรมาจารย์แห่งธรรมกาลยุคขาว พระบรมธรรมจารย์จินกง
 • ประวัติปฏิปทาพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • ถามตอบวิถีอนุตตรธรรม
 • เส้นทางอริยะ
 • เทวาไขปัญหา
 • โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
 • ร้อยขันติ จางกงอี้
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • กระจกส่องผู้บำเพ็ญ (คุกสวรรค์)
 • จะไปนิพพาน ไม่ใช่เรื่องยาก
 • 10 ภาพพัฒนาจิต
 • พุทธวจนะของพระอาจารย์จี้กง
 • ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)
 • พระอรหันต์ห-ลวี่ต้งปิน(หนึ่งในจอมเทพวินัยธร)
 • อู๋เซิน หรือพระองค์ธรรมมารดา
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • โอวาทเทวา 1
 • โอวาทเทวา 2
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • เสียงสวรรค์
 • ตรัยรัตน์กับเซ็น
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • ธรรมญาณ
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2549
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • พระในบ้าน
 • คุณสัมพันธ์ 5 และคุณธรรม 8
 • พระมหาคุณบุพการียากทดแทนสูตร
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ลาภอันประเสริฐ
 • สมัครเพื่อรับความคิดเห็นล่าสุดจาก Feed ความคิดเห็น (0 แสดงความคิดเห็นแล้ว)

  จำนวน: | ที่แสดง:

  แสดงความคิดเห็น

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

  กรุณาระบุรหัสที่เห็นในภาพ

  Captcha

  Tagged as:

  ไม่พบคำค้นสำหรับเนื้อหานี้

  แสดงความนิยมสำหรับเนื้อหา

  0