วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน สิงหาคม 2561

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาท้าวสักกะเทวราช

เซี่ยงกวนเซิ่งตี้จวินจู้โซ่ว 5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน

เซี่ยงเทียนหยานกู่ฝอจู้โซ่ว 3,3,3