วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน มิถุนายน 2561

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรรพจารย์จินกง

เซี่ยงจินกงจู่ซือจู้โซ่ว 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันสารทขนมจ้าง

ไป้เจี๋ย 5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน