วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน สิงหาคม 2562

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน

เซี่ยงเทียนหยานกู่ฝอจู้โซ่ว 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน