วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 2561

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา

เซี่ยงเอวี้ยฮุ่ยผูซ่าจู้โซ่ว 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูใบไม้ร่วง)

จู้เฮ่อเหล่าหมู่ชิวจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันบรรลุธรรมพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ)

จู้เฮ่อหนันไห่กู่ฝอเฉิงเต้ายื่อ 5