วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน เมษายน 2561

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ)

เซี่ยงหนันไห่กู่ฝอจู้โซ่ว 5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันบรรลุธรรมพระอริยมาตาจงฮว๋า

จู้เฮ่อจงฮว๋าเซิงหมู่เฉิงเต้ายื่อ 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูใบไม้ผลิ)

จู้เฮ่อเหล่าหมู่ชุนจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5