วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 2562

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูใบไม้ร่วง)

จู้เฮ่อเหล่าหมู่ชิวจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันบรรลุธรรมพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ)

จู้เฮ่อหนันไห่กู่ฝอเฉิงเต้ายื่อ 5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน