วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน ธันวาคม 2562

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูหนาว)

จู้เฮ่อเหล่าหมู่ตงจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันบรรลุธรรมพระโพธิสัตว์มิพัก

ปู้ซิวสีผูซ่าเต้าสี่ 3