วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 2560

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันบรรลุธรรมพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน

จู้เฮ่อเทียนหยานกู่ฝอเฉิงเต้ายื่อ 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา

เซี่ยงเอวี้ยฮุ่ยผูซ่าจู้โซ่ว 3,3,3

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน