วันไหว้พระตามปฏิทินจีนเดือน ธันวาคม 2561

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน

วันไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปฏิทินจีน

วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูหนาว)

จู้เฮ่อเหล่าหมู่ตงจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5