Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
คำนำเที่ยวเมืองนรก | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

คำนำเที่ยวเมืองนรก

773 Views

           หนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” เล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ ก็ด้วยความมานะ วิริยะอุตสาหะของเหล่าทวยเทพ พรหม ร่วมกับมนุษย์เนื้อหาสาระ ล้วนเป็นการเปิดเผยความเร้นลับของขุมนรก ถือเสมือนหนึ่งเป็นเสียงระฆังเตือนภัยให้แก่ชาวโลก ขอให้ทุกคนจงทะนุถนอมรักษาไว้ให้จงดี

           ผู้ใดมุ่งหวังอายุยืนยาว ลาภยศ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ล้างบาป สร้างบุญกุศล ไถ่บาป ให้แก่บรรพบุรุษ ให้พ้นจากอบายภูมิ สู่สุคติแดนสวรรค์ให้จุดธูปอธิษฐานว่า จะพิมพ์แจกหนังสือนี้ ต่อหน้าพระพุทธรูป เทวรูปในศาลเจ้า เจ้าเตาไฟ (เตาแก๊ส) หรือที่กลางแจ้ง ย่อมจะได้สมหวังตามปรารถนา

           ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยบริจาคสมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้ เผยแผ่เพื่อเตือนใจชาวโลก ให้เลิกกระทำความชั่วทั้งปวง และหันมาทำความดีเพื่อลบล้างความผิดบาปของตน

แปลโดย ธรรมบัญชา