บทกามตัณหาพระโอวาทพระพุทธจี้กง

981 Views

กฎสวรรค์ หมวดกามคุณ

เจอสาวงามหนุ่มหล่อไม่หยุดมอง     1 ครั้ง     1 บุญ
เจอสาวงามหนุ่มหล่อหยุดมอง     1 ครั้ง     1 บาป
ไม่ไปสถานเริงรมย์    1 ครั้ง     1 บุญ
แอบมองผู้หญิง    1 ครั้ง     5 บาป
เตือนคนอย่าไปเที่ยวซ่อง     1 ครั้ง     1 บุญ
เที่ยวโสเภณี     1 ครั้ง     1 บาป
เตือนอย่าคุยเรื่องลามก     1 ครั้ง    2 บุญ
คุยเรื่องลามก     1 ครั้ง     1 บาป
งดเสพกามในวันครบรอบวันตายของปู่ 1 ครั้ง    2 บุญ
เสพกามในวันครบรอบวันตายของปู่ 1 ครั้ง     3 บาป
อดกลั้นราคะ     1 ครั้ง     10 บุญ
มักมากกามคุณ    1 ครั้ง     10 บาป
ปฏิเสธการคบชู้    1 คน     10 บุญ
คบชู้     1 คน     100 บาป
สังวาสกับแม่ม่ายหรือสาวโสด     1 คน     1,000 บาป
สร้างหนังสือละเว้นมิจฉากาม    1 เรื่อง     300 บุญ
สร้างหนังสือลามก     1 เรื่อง     300 บาป
กล่อมผัวเมียที่หย่าร้างให้คืนดีกัน          1,000 บุญ
ยุยงเมียเขาให้แต่งงานใหม่         1,000 บาป
มีสามีหรือภรรยาคนเดียวตลอดชีพ         1,000 บุญ
ยึดครองภรรยาของคนอื่น     1 คน     1,000 บาป
ทำให้เลิกซ่องโสเภณี    1 แห่ง     1,000 บุญ
ตั้งซ่องโสเภณี     1 แห่ง     1,000 บาป
หญิงครองม่ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีพ     10,000 บุญ
ข่มขืนฆ่า    1 คน     10,000 บาป