สวรรค์ไม่ลงโทษคนที่สำนึกบาป

749 Views

          สมัยราชวงศ์หมิง มีคนชื่อหลางหลุนซิ่ว เป็นคนเฉลียว ฉลาด แต่มีนิสัยเจ้าชู้ ชอบมั่วสุมกับหญิงที่ชอบสนุก เมื่ออายุ 40 ปี เขารู้ว่านิสัยเจ้าชู้ชอบผิดลูกผิดเมียของเขานั้น บาปนี้ หนักหนาถึงแม้จะสำนึกบาป แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร จึง ปล่อยให้เลยตามเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาป่วยและมีโอกาส อ่่านบทความของเทพเจ้าเหวินเชียง ท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า “หากมีใครละเมิดและกระทำความผิดด้านกามตัณหา หาก เขาผู้นั้นรู้สำนึกบาป และรีบทำบุญไถ่บาปเป็นประจำ นานวัน เข้าก็สามารถลดบาปกรรมลงได้” 

          เขาอ่านทบทวนอยู่หลายครั้ง มีความดีใจจนกระโดด ขึ้นมาพูดกับตัวเองว่า “สิ่งที่ข้าวิตกกังวลที่สุดก็คือ ได้ ประพฤติความชั่วในเรื่องกาม กลัวว่าเวลาตายไป ไม่รู้จะต้อง ไปรับโทษกี่ขุมต่อกี่ขุม วันนี้ได้อ่านบทความของท่านแล้ว ทำให้ข้ารู้วิธีลดโทษแล้ว” 

          นับจากนั้นมา เขาอธิษฐานและสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่า เขาสำนึกบาปแล้วและขอสาบานว่า เขาจะแก้ไขความผิด  ให้หมดไป และจะพยายามชี้แนะผู้อื่นอย่าประพฤติผิดในกาม ทั้งยังได้บริจาคเงินร่วมพิมพ์หนังสือทุกเล่ม  ที่เกี่ยวกับการ ละกาม เขาประพฤติตนอย่างจริงจังเช่นนี้เป็นเวลาหลายปี  โทษบาปนั้นได้ถูกลดจนหมดสิ้น ชีวิตราชการของเขาก็รุ่งโรจน์ชัชวาล บุตรหลานก็เป็นใหญ่ในราชการ เขาถึงแก่กรรมลงโดย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเขามีอายุ 90 กว่าปี