พิมพ์คัมภีร์ละกาม ลดโทษเพิ่มบุญ

782 Views

            นายกู่เหยิน คนในราชวงศ์ชิง อายุเลย 50 ปีแล้ว แต่ยัง ไม่มีบุตรสืบสกุล เขามีความทุกข์แก่ใจมาก คืนหนึ่งเขาฝันว่า เขาได้ไปที่ศาลเจ้าประทานบุตร  จึงได้เข้าไปกราบไหว้เทพใน  ศาลเจ้าได้หยิบสมุดเล่มหนึ่งชี้ให้เขาดูเขียนว่า   นายกู่เหยิน สมัยหนุ่มเคยข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสามีแล้ว มลทินนี้จะ  ทำให้เขาขาดบุตรสืบสกุล เขาอ่านแล้ววิตกกังวลมาก ทั้งเสีย ใจทั้งตำหนิตนเอง จึงได้กราบลงพูดกับเทพประทานบุตรว่า “ข้าสำนึกผิดแล้ว เมื่อสมัยหนุ่มข้ายังไม่เข้าถึงธรรมะจึงไม่รู้ดีรู้ชั่ว หักห้ามใจไม่ไหว  จึงได้กระทำสิ่งเลวร้ายลงไป ขอสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาชี้ทางสว่างให้แก่ข้าฯ ด้วย จะได้ชดใช้ กรรมนี้” 

            เทพประทานบุตร เห็นเขาอ้อนวอนอย่างสำนึกผิดจริง เลยให้โอวาทว่า   “เมื่อเจ้าสำนึกผิดก็ดีแล้ว    แต่หากเจ้า สามารถชักชวนผู้คนไม่ประพฤติผิดในกามได้ 10 คนก็จะได้ รับการอภัยโทษ และหากสามารถชี้แนะคนเลิกประพฤติผิด ในกามมากขึ้น โอกาสที่จะได้บุตรก็มีมาก” 

            เมื่อตื่นจากฝัน เขารู้สึกละอายใจมาก เขาเริ่มเที่ยว แนะนำคนให้มีศีล ไม่ละเมิดผิดลูกผิดเมียคนอื่น นอกจากนั้น ยังบริจาคเงินก้อนโต   ร่วมพิมพ์หนังสือประเภทละกาม และ เที่ยวแจกจ่ายให้ผู้อื่นอ่าน คนอ่านแล้วกลับใจเป็นคนดีมีมาก ผลบุญที่เขาได้พยายามสร้างสมบุญนี้ ทำให้เขามีบุตรติดต่อ กัน 3 คนในปัจฉิมวัย และบุตรแต่ละคนเมื่อเติบโตแล้ว ก็รับ ราชการมีตำแหน่งดี ส่วนตัวเองอายุยืนถึง 90 กว่าปี ถึงจะ หมดอายุขัย