เขียนบทความแนะคนได้ชื่อเสียง

686 Views

            ในสมัยราชวงศ์หมิง ที่อำเภอเกียเฮง มีคนชื่อหลี่ติ้ง เป็นคนที่มีคุณธรรม ไม่ชอบเปิดเผยความลับของผู้อื่น หาก เป็นเรื่องความดี เขาจะเผยแผ่่ให้ ถ้าเห็นเพื่อนๆ คุยเรื่อง ลามกหรือความลับของผู้อื่น เขามักตักเตือนทันที เพื่อให้ผู้คน  เข้าใจผลร้ายที่ทำลายชื่อเสียงของสาวๆ และชอบคุยเรื่อง ลามก จึงได้เขียนบทความ “บาปทางวจีกรรม” 

            บทความของเขา ทำให้คนที่ชอบปากสนุกกลับเนื้อ กลับตัวเป็นคนดีเป็นจำนวนมาก ตามพรหมลิชิตของเขาไม่ มีวาสนาในการสอบไล่ วันหนึ่งเพื่อนนักเรียนของเขาได้ ชวนเขาไปสอบเป็นเพื่อน เขาก็ไม่หวังจะสอบได้ก่อนประกาศ ผลสอบหนึ่งคืน เขาฝันเห็นพ่อที่ตายไปแล้วมาบอกเขาว่า เนื่องด้วยชาติก่อนเขาเป็นบัณฑิต แต่มีนิสัยโอหัง ชอบดูถูกคน ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ฉะนั้น สวรรค์จึงลงโทษเจ้าจะสอบ ไม่ผ่านตลอดชีวิตของเจ้า แต่เนื่องด้วยการสอบครั้งนี้ มีคน ที่ควรสอบได้เป็นเจี่ยหยวน  และปีหน้าจะสอบได้เป็นจิ้นสือ แต่เขาเป็นคนเจ้าชู้ เพราะเขาได้ข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อ เดือนที่ผ่านมา    เทพเจ้าเหวินเชียงจึงได้ลบชื่อเขาออกไป พอดีเจ้าเขียนบทความ “บาปทางวจีกรรม” ทำให้คนสำนึก ผิดจำนวนมาก ความดีนี้ใหญ่หลวง ท่านจึงเอาชื่อของเจ้าไป แทน หวังว่าจากนี้ไปเจ้าต้องพยายามทำแต่กรรมดี เพื่อตอบสนองที่สวรรค์ได้เอ็นดูเจ้า

            รุ่งขึ้นเขาไปตรวจดูรายชื่อ เขาสอบได้เป็นเจี่ยหยวน และต่อมาเขาสอบได้เป็นจิ้นสือ อันที่จริงเขาหมดอาลัยตาย อยากที่จะใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติยศแล้ว หลังจากเขาไปสอบ หลายครั้งไม่ผ่าน ไม่นึกว่าความประพฤติของเขาช่วยให้เขา ได้มีชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อตอบแทนความเมตตาของสวรรค์ เขายิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการกระทำ ทั้งมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมให้มากขึ้น เมื่อเข้ารับข้าราชการก็ ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทุจริตไม่รับอามิสสินจ้าง ชีวิต ราชการของเขาจึงราบรื่น จนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน