ลุ่มหลงในกาม ชื่อเสียงถดถอยและตกอับในชีวิตบั้นปลาย

972 Views

           ในราชวงศ์หมิง มีนักศึกษาชื่อหลิวเอี่ยวจือ เป็นคนที่มี ความรู้สูง แต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม วันหนึ่งนายหลิวเดินทางไปสอบเป็นบัณฑิตที่เมืองหลวง ขณะที่นั่งเรือไปนั้น เห็น ลูกสาวเจ้าของเรือมีหน้าตาสวยงาม คิดจะล่วงเกินจึงได้ พูดจาเกี้ยวพาราสี แต่เนื่องด้วยเจ้าของเรือผู้เป็นพ่ออยู่บนเรือ ด้วย  จึงไม่มีโอกาส เมื่อถึงเมืองหลวง หลิวเอี่ยวจือขึ้นจาก เรือไปสอบ    หลังสอบเสร็จแล้วเขาก็กลับไปที่เรืออีก  พอดี ขณะนั้นเจ้าของเรือไปทำธุระที่ตลาด นายหลิวเลยฉวยโอกาส ได้เสียกับลูกสาวเจ้าของเรือ คืนวันนั้นพ่อแม่ของนายหลิว ได้ฝันพร้อมกัน เห็นเทวดาองค์หนึ่งมาเข้าฝันว่า อันที่จริงลูก ชายของเจ้าจะสอบได้ที่หนึ่งในครั้งนี้ แต่เขาละเมิดศีลข้อ 3 ได้ข่มขืนลูกสาวเจ้าของเรือ  ฉะนั้นสวรรค์จึงลบชื่อเขาออก พ่อแม่หลิวเมื่อตื่นขึ้นมารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

           ความฝันนั้นเป็นความจริง กรรมการผู้ตรวจสอบตอน แรกมีความคิดที่จะเลือกเขาเป็นที่ 1 แต่ทำไมไม่ทราบกรรม การผู้ตรวจสอบเห็นว่า เขาทำไม่ถูกกฎระเบียบการบางอย่าง จึงได้คัดชื่อออก เมื่อสอบตกนายหลิวเดินทางกลับบ้าน ก็ถูก พ่อแม่ต่อว่า นายหลิวจึงรู้ว่า สาเหตุที่สอบไม่ผ่านมาจากตัว เองประพฤติชั่วนี่เอง จะแก้ไขก็สายเสียแล้ว ชีวิตเลยเริ่มตก ต่ำจนตกอับตลอดชีวิต