จิตบริสุทธิ์สาวงามอยู่เคียงข้างไม่หวั่นไหว

897 Views


                นายหลิวหลี่ซุ่นเกิดในราชวงศ์หมิง เป็นนักปราชญ์ที่มี ชื่อเสียงมาก ตอนที่ยังไม่รุ่งโรจน์ ได้เป็นครูสอนหนังสือให้กับ บุตรธิดาของเศรษฐีคนหนึ่ง     ซึ่งให้ความนับถือแก่เขามาก เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่ตนมีต่อครู จึงได้คัดเลือกสาวใช้ที่ สวยที่สุดในหมู่สาวใช้ เพื่อรับใช้นายหลิวหยี่ซุ่นทั้งกลางวัน และกลางคืน    ตลอดจนนอนบนเตียงเดียวกัน    เจตนาของ เศรษฐีอยากให้สาวใช้รับใช้เขาตลอดชีวิต

                นายหลิวหลี่ซุ่นตอบว่า หรือว่าท่านเศรษฐีคิดว่า ข้าเป็น เสือผู้หญิงหรือข้าไม่ปฏิเสธว่าเธอสวยมาก อีกทั้งยังรับใช้ ข้าพเจ้ามา 3 ปี แต่เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นปัญญาชน รู้ซึ้งถึงคำสั่งสอนของนักปราชญ์เป็นอย่างยิ่ง จึงไม่กล้าละเมิดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของเรา อีกอย่างข้าพเจ้ายังไม่ได้แต่งงาน จะไปมีเมียน้อยได้อย่างไร ขอท่านเศรษฐีโปรดเห็นใจด้วย

                เศรษฐีมีความสงสัยว่า ในโลกนี้ยังมีคนที่จิตใจล้ำเลิศ เช่นนี้อีกหรือ มีสาวงามนอนข้างกายมา 3 ปี ไม่มีความรู้สึก เชียวหรือ จึงได้ให้สาวใช้ที่แต่งงานมาแล้วพิสูจน์ดู จึงรู้ว่า สาวใช้นั้นยังบริสุทธิ์อยู่ เศรษฐีจึงมีความนับถือมาก และ ก็ไม่กล้าขอร้องอะไรอีก ก่อนจากไปเศรษฐีได้พูดเป็นกลอน มีความหมายว่า

                “สาวงามดั่งนางฟ้า ใครเห็นใครก็รัก หลับนอนมาสามปี เห็นแล้วเหมือนไม่เห็น ถูกเนื้อต้องตัวแล้ว จิตใจไม่หวั่นไหว คุณธรรมของคุณครู ไม่มีแล้วในโลกา” 

                หลิวหลี่ซุ่นก็ตอบเศรษฐีด้วยกลอนมีใจความว่า

                “ใครบอกหญิงงามหวั่นไหวจิต ถึงนางอ่อนช้อยวาจา หวานหากขัดต่อประเพณีที่ดีงาม ก็ยากที่จะเปลี่ยนจิตของ ข้าได้ ถึงจะมีหญิงงามนอนข้างกาย ไม่แตกต่างอะไรกับนอน คนเดียว ถึงแม้มีโสเภณีร่วมโต๊ะกันแต่ในจิตปราศจากโสเภณี คำพูดของนักปราชญ์เฉิงหมิงเต้า ประชาชนยังกล่าวขวัญกันทุกวันนี้” 

                หลิวหลี่ซุ่นเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่ง และมีจิตใจเข้ม แข็งดั่งหินเช่นนี้ จึงได้มีชื่อเสียงเกียรติยศ และได้เป็นนัก ปราชญ์ที่เรืองนามต่อมา และได้รับความเคารพนับถือจากผู้ คนเป็นอย่างมา