Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
ปฏิเสธการยั่วยุ รุ่งเรืองทั้งตระกูล | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

ปฏิเสธการยั่วยุ รุ่งเรืองทั้งตระกูล

449 Views


              ครูเซี่ยเซียนเป็นชาวหยีเซียว ข้างบ้านมีหญิงสาว คนหนึ่งมีความพิศวงในตัวเขามาก จึงไปหาเขาในยามวิกาล ขณะที่พ่อแม่ของนางไปธุระข้างนอก ครูเซี่ยปฏิเสธการมาหา ของนาง จึงได้กล่าวตักเตือนนางว่า “นางเป็นหญิงสาวที่ยัง ไม่แต่งงาน หากเกิดได้เสียกัน ตัวนางเองจะมีมลทินติดตัว ตลอดชีวิต พ่อแม่ของนาง สามีในอนาคตของนาง จะได้รับ ความอับอาย แล้วนางเองจะสบายใจหรือ” พูดแล้วครูเซี่ย ได้เชิญนางกลับบ้าน  นางรู้สึกอับอายและซาบซึ้งในคำเตือน เมื่อได้สติก็ลากลับด้วยน้ำตานองหน้า  ในที่สุดครูเซี่ยสอบได้ เป็นจอหงวน และเป็นถึงเสนาบดีในเวลาต่อมา ลูกหลานก็มีความเจริญรุ่งเรืองในวงราชการ

              คติ: ผู้มีหิริโอตตัปปะ ย่อมได้รับผลตอบแทนเสม