บทบันทึกผลกรรมผู้ผิดประเวณี

2,025 Views

อุบาสกเจียกโหย่วฉิง 
คำนำ 

          ทุกวันนี้สังคมเต็มไปด้วยข่าวชู้สาว ผิดประเวณีเป็น ยอดแห่งความชั่วทั้งปวง นับว่าชาวโลกีย์นับวันจะเพิ่มขึ้น จิต เดิมของมนุษย์นับวันยิ่งใกล้เป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าไป กลาย เป็นนิสัยที่ไม่ดี วันนี้ออกตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ก็เพื่อให้คน เราตระหนักถึงปัญหากามารมณ์ ไม่ใช่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับ มัน  เพียงกลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีของตน   ผู้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสามีภรรยากัน มักจะมีปัญหาเรื่องละเว้น จากการสมสู่ หากแต่ควรพิถีพิถันไปศึกษาค้นคว้าของปัญหานี้ จึงจะเป็นคู่สมรสที่สมบูรณ์ปัญหาครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้น

กลอนว่า :  
ปลาได้น้ำฟ้าดินแปรปรวน
สยบมังกรสยบเสือใช้สติแก้
จิตเยือกแข็งดั่งเหมยสนไม่สั่นแคร์
ธรรมะรู้เรือนแพแนะบำเพ็ญ

          ถาม: ปัจจุบัน คนมักชอบเที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ มีเมียเก็บหลายๆ คน  ในอพาร์ตเมนต์บ้าง ในคอนโดมิเนียม บ้าง ขอเรียนถามว่า คนพวกนี้มั่วสุมกับกามารมณ์ทั้งวัน มี เหตุมาจากกฎแห่งกรรมใช่หรือไม่? 
          ตอบ: คนที่มักมากในกาม เป็นทาสของกามตัณหา บ้างว่าเป็นเพราะกฎแห่งกรรม  แต่ข้าพเจ้าใช้เนตรวิเศษ วิเคราะห์ดู พบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมาจากชาย เปลี่ยวหญิงเหงาอยู่ใกล้ชิดกัน ไม่อาจหักห้ามจิตใจจึงมีเพศ สัมพันธ์กันขึ้น หากเหมาว่าเป็นเพราะหนี้ชาติปางก่อน คำพูดอย่างนี้ฟังดูเผินๆ ก็มีเหตุผลดี เพื่อเข้าข้างตัวเอง แท้ที่ จริงแล้วเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้น ทะเลตัณหาเสมือนหนึ่งยา พิษ หญิงชายที่ตกเข้าไปในห้วงแห่งกามารมณ์แล้วจะสูญเสียสติสัมปชัญญะ ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นหมู สุนัข ถึงตอนนั้นมัน จะสายเกินแก้เสียแล้ว

          ถาม: คดีข่มขืนมีมากเหลือเกิน มีให้ได้ยินทุกวี่ทุกวัน เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไป นั่นจะไม่ทำให้จิตใจคนห่อเหี่ยว หรือ? 
          ตอบ: มีบางคนบอกว่า บุคคลที่มักมากด้วยกามารมณ์ มักก่อคดีข่มขืนขึ้น เนื่องมาจากผลกรรมจากชาติปางก่อน แต่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ดูแล้วว่าไม่ใช่ เพราะเหตุดังกล่าวตาม กฎของการเวียนว่ายตายเกิด        เน้นหนักผลกรรมแห่ง กามารมณ์เป็นบทลงโทษที่หนักที่สุด กามตัณหาเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งปวง ผู้ใดก่อคดีข่มขืนหรือหลอกลวงข่มขืน หากไม่ได้สร้างสมบุญบารมีมา มีหรือเบื้องบนจะอนุญาตให้ เกิดมาเป็นมนุษย์   เพื่อไปก่อคดีข่มขืนขึ้นอีกเพราะคนเหล่า นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะได้ไปมั่วกามทุกเวลา มนุษย์เราไม่เข้าใจเรื่องผลบุญผลกรรมนั่นเอง

          ถาม: คนที่หลงตัวเองว่ามีเสน่ห์นับวันมีมากขึ้น เริ่ม จากสถานเริงรมย์ ตลอดจนถึงโรงแรมม่านรูด เต็มไปด้วย ตัณหาราคะ กิจการค้ากามรุ่งโรจน์ ขอเรียนถามว่า คนที่ชอบ มั่วสุมกับกามารมณ์นั้นควรรับโทษสถานใด? 
          ตอบ: มีคนบอกว่านั่นเป็นการซื้อขาย จะมีโทษได้ อย่างไร พูดแบบนั้นก็ไม่ถูก ท่านไม่ลองคิดดู ถ้าเป็นการค้า ขาย จะไม่ใช่ทำความผิด งั้นสังคมทุกวันนี้มีการค้ายาเสพติด ค้าของหนีภาษีจ้างวานฆ่าคน จะเรียกว่าไม่ผิดได้อย่างไร การ ใช้เงินตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเสพกาม ศักดิ์ศรี ของคนก็ถูกบั่นทอนลงไป และเป็นคนบาปที่ทำให้ศีลธรรม เสื่อมทรามลง ยังกระทบกระเทือนถึงการครองเรือนที่ดีงาม จะว่าไม่ผิดได้หรือ
คนที่มักมากในกามตัณหา จะได้รับผลกรรมทางสมองเสื่อมในชาติปัจจุบัน และจะเกิดปัญหาในครอบครัว หากยัง ไม่สำนึกผิดเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ชาติหน้าจะได้ไปเกิด เป็นหมูเพศผู้ ไก่เพศผู้ หรือหนอนประเภทตัณหาจัด ยิ่งกว่า นั้นจะไปเกิดเป็นหญิงโสเภณี มีอาชีพต้องให้ชายชมตลอดไป ก็เพราะผลกรรมจากคนที่มักมากทางกามนั่นเอง

          ถาม: ผลกรรมของการเป็นหญิงโสเภณีจะเป็นอย่างไร? 
          ตอบ: หากถูกหลอกขายซ่อง ไม่สามารถหนีออกมาได้ ส่วนใหญ่มาจากบาปที่ก่อไว้ชาติปางก่อน  หากได้รับความ ช่วยเหลือจากผู้มีจิตงาม โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ สภาสังคมสงเคราะห์สตรี แล้วประกอบแต่กรรมดี จะได้ลด โทษกรรม หญิงใดที่สมัครใจค้ากามส่วนมากจะเป็นหญิงชอบ มีชีวิตฟู่ฟ่า ลุ่มหลงแสงสีเสียง หากไม่สำนึกผิด ชาติหน้าจะ ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก 

          ถาม: หนังสือ “บันทึกท่องนรกภูมิ” ได้บันทึกถึงพระอรหันต์จี้กงพาคนทรงไปชมที่กระจกส่องกรรม เป็นภาพคนที่หลงตัวเองว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนชั้นสูงในสังคม เมื่อแสดง บทรักเสมือนหนึ่งเป็นหนังลามก ถึงแม้ตายจากโลกนี้ไป จิต สำนึกแห่งความชั่วช้าทางกามารมณ์ยังฝังลึกอยู่ คล้ายกับวิดีโอเทปได้บันทึกไว้อย่างไรก็อย่างนั้น ไม่มีการผิดเพี้ยน มายืนอยู่หน้ากระจกส่องกรรม ให้ผู้อื่นชื่นชม ลองคิดดู จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

          ตอบ: สตรีที่ขายความงาม ปล่อยให้หมื่นชายชื่นชม แบบไร้ค่า ยังทำบาปมหันต์ด้วย ส่วนชายนั้นจะว่ามีเสน่ห์ ก็หาไม่ แท้ที่จริงต่ำช้าเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน นับเป็นการ ประกอบความชั่วเช่นกัน คนพวกนี้นอกจากได้รับผลกรรม ในโลกมนุษย์แล้ว ชาติหน้าจะเกิดเป็นเพศหญิง และกลาย เป็นหญิงโสเภณีเช่นกัน ให้ผู้คนชมเชยนั่นยังดี หากไปเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่สามารถพูดภาษาคนได้ เวียนว่ายตาย เกิดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ขอจงสังวร และรีบแก้ไขเสีย

          ถาม: คนที่ทำผิดทางกามแล้ว จะแก้กรรมได้อย่างไร? 
          ตอบ: รีบตัดสินใจละจากการมั่วกามทันที       และรีบ บริจาคเงินร่วมพิมพ์หนังสือคัมภีร์ละกาม เพื่อชดใช้บาป ที่ก่อไว้ หากหนังสือเล่มนี้ได้ออกสู่สายตาผู้คน ก็เป็นวิธีแก้ กรรมขนานแท้ 

          ถาม: ชายใดไม่ห่วงใยลูกเมีย ไปมั่วกามกับหญิงอื่น จะได้ผลกรรมเช่นไร? 
          ตอบ: การกระทำเช่นนี้ได้ผิดจากความเป็นมนุษย์ นั่น ไม่เพียงไม่สามารถระงับความสัมพันธ์ในชาตินี้ลงได้ ยังได้รับ ผลกรรมจากการมีลูกอกตัญญู ชาติหน้าอาจเกิดมาเป็น เพศหญิงเพื่อชดใช้กรรม หรือเกิดเป็นชายขี้โรค หย่อน สมรรถภาพทางเพศ     นั่นคือผลของกฎแห่งกรรมละ ชาติ ปัจจุบันรับผลกรรมที่ก่อจากชาติก่อน ชาตินี้ก่อเหตุอะไรไว้ จะเป็นผลกรรมของชาติหน้า การเป็นคู่สามีภรรยากัน มักมา จากเหตุและผล สามีไม่ควรรังเกียจภรรยา ภรรยาไม่ควร ต่อว่าสามี ต่างให้อภัยและเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อชาตินี้ ผ่านไป ความเป็นสามีภรรยากันก็สิ้นสุดลง หากมีผู้ใดละเมิดจะส่งผลไปถึงภพหน้า แล้วจะสิ้นสุดกันเมื่อไรเล่า

          ถาม: ผลกรรมของผู้เป็นภรรยาทอดทิ้งสามี จะรับโทษ สถานใด? 
          ตอบ: นั่นคล้ายกับว่าเป็นหนี้เขาแล้วเบี้ยว การหนี ออกจากบ้านคล้ายหลบหนีกฎแห่งกรรม มีหรือกฎแห่งกรรมจะหลบเลี่ยงกันได้ 
ควรใช้สติปัญญา แก้ปมปัญหาในครอบครัว จึงเป็นทาง ออกที่ถูกต้อง สามีภรรยาควรตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นสำคัญ   หากภรรยาคบชู้สู่ชายเป็นการสร้าง บาปให้ตัวเอง ชาติหน้ายากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก 

          ถาม: ชายใดที่ริมีภรรยาน้อย จะมาจากผลกรรมหรือ เปล่า? 
          ตอบ: สมัยนี้เป็นระบบผัวเดียวเมียเดียว หากแต่งงาน ซ้ำสอง จะว่าเป็นเพราะสัมพันธ์จากชาติก่อนไม่ได้ นั่นเป็น การสร้างบาป และเป็นเหตุของการสร้างบาป
          หากเกิดมีบุตรธิดากับภรรยาน้อย ก็ต้องรับผิดชอบให้ การเลี้ยงดู อย่ามัวแต่ไปลุ่มหลงกามารมณ์จนไม่คิดถึงผล กรรมที่จะตามมา

          ถาม: การทำแท้งได้รุดหน้า ยาคุมกำเนิดซื้อขายสะดวก การเสพสมที่ศักดิ์สิทธิ์เลยกลายเป็นเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน การ เสพสมที่ถูกต้องเยี่ยงสามีภรรยา เป็นการถูกทำนองคลอง ธรรม หากมั่วสุมกันไม่เลือกหน้า จะได้รับผลกรรมเช่นใด? 
          ตอบ: การทำแท้งเป็นผลปาณาติบาตจากการมั่วกาม ควรระวังก่อนที่จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ส่วนการมั่วกาม จะส่ง ผลกรรมให้ไปเกิดเป็นเพศหญิง การสมสู่ระหว่างสามีภรรยา เป็นเรื่องธรรมชาติ  ควรอยู่ในร่องในรอยเป็นการถูกต้อง  ผู้ ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องลามก เพียงไม่มักมากเกิน ควร จะไม่มีอะไรผิด กลับเป็นการครองเรือนที่ถูกต้อง 

          ถาม: ผู้ปฏิบัติธรรมเน้นหนักถึงไตรรัตน์ของมนุษย์ เช่น พรหมจรรย์ ธาตุ สติ แล้วจะประคับประคองการครองเรือน ได้อย่างไร? 
          ตอบ: ชาวโลกเข้าใจว่า พรหมจรรย์ของไตรรัตน์หมายถึงอสุจิ 

          จิตธรรมเป็นพรหมจรรย์ที่แท้จริง ปกติคนเราพบเห็น สาวงามจิตไม่หวั่นไหว จึงเป็นพรหมจรรย์ที่แท้จริง อสุจิจึง แตกต่างจากพรหมจรรย์ดังเช่นนี้แล การพบเห็นสาวงาม แล้วเกิดความใคร่ จึงเรียกว่าได้สะเทือนถึงพรหมจรรย์ การ มีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดยไม่คิดไปทางลามก จึง รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้ และการปฏิบัติหน้าที่ของสามีภรรยา จึงไม่กระทบกระเทือนถึงไตรรัตน์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอตัก เตือนผู้ปฏิบัติธรรมอย่าได้สับสนปัญหานี้ จะทำให้สามีภรรยา กลายเป็นคนแปลกหน้าไป ตัวผู้ชายเองก็จะถูกมองว่าเป็น สัตว์ประหลาด การปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกวิธี จะทำให้พ่อแม่ทุกข์ ใจและตัวเองก็เป็นลูกอกตัญญูโดยไม่รู้ตัว

          ถาม: สุภาพสตรีมีพรหมจรรย์ไหม? 
          ตอบ: ชายหญิงล้วนมีพรหมจรรย์มาแต่กำเนิด ทั้งนั้น หญิงใดที่รักษาพรหมจาริณีได้ กล่าวคือรักษาพรหมจรรย์ ไว้ได้ ชายใดละเว้นเสพเมถุน แม้ในฝันก็ไม่มี จึงเรียกได้ว่า ได้ปกป้องรักษาพรหมจรรย์ที่แท้จริงได้ 
          สรุปแล้ว การปฏิบัติธรรมควรเน้นที่จิตใจ ไม่ต้องทำเป็น เร้นลับหรืองมงายเกินไป หากแต่คนเรา “วันหนึ่งทบทวนการ กระทำของตัวเอง 3 ครั้ง” ก็จะรักษาจิตธรรมไว้ได้

          ถาม: การผิดประเวณี    เป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้าย บุคคลใดที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ มีบาปมหันต์ไหม? 
          ตอบ: บุคคลประเภทนี้  เป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย คนมาเสพกามยิ่งมาก กิจการก็ยิ่งเจริญ ความชั่วช้ายิ่งเพิ่มทวี คูณ ในนรกอเวจีจึงเต็มไปด้วยคนประเภทนี้

          ถาม: บุคคลที่หมกมุ่นในตัณหากามราคะ ได้รับโทษ เช่นไรในขุมนรก
          ตอบ: ต้องแล้วแต่การกระทำของแต่ละคน ข้าฯ จะพาไปชมทีหลังไม่ต้องคำนึงว่าจะไปรับโทษทัณฑ์ขุมไหน ต้องขึ้น อยู่กับบาปกรรมของแต่ละบุคคลที่ก่อขึ้น แล้วเจ้าก็บันทึก ตามที่เจ้าพบเห็นก็แล้วกัน