Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
คำอนุโทนาโดยพระอวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม) | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

คำอนุโทนาโดยพระอวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม)

614 Views


         ทุกคนร่วมทุนพิมพ์คัมภีร์ละกาม  
หมั่นสร้างบุญก่อกุศลเป็นอาจิณ
ความใคร่กามนับจากนี้บรรลัยสิ้น
รักษาศีลประพฤติตนชื่อเกรียงไกร

         เนื่องด้วยสำนักเซิ่นเต๋อเป่ากงแห่งเมืองไถจง ได้จัด พิมพ์หนังสือ “คัมภีร์ละกามตัณหา” ออกเผยแผ่ เพื่อพยุงศีลธรรมในสังคมให้ดีขึ้นนับเป็นมหากุศลยิ่ง   ขอให้ชาวโลก หมั่นอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นประจำ ประพฤติให้ชอบธรรม   ยก ระดับจิตให้เป็นคนมีคุณธรรมสูงส่ง เป็นวิธีที่จะก้าวสู่ความ เป็นวิสุทธิเทพ ณ แดนนิพพาน

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2526