คำนำองค์เง็กเซียนฮ่องเต้

1,056 Views

            ศีลธรรมในสังคมนับวันได้เสื่อมทรามลง เรื่องกามตัณหาเรื่องเพศสัมพันธ์ได้เพิ่มทวีคูณขึ้น ทั้งนี้เพราะสังคมได้เปิด กว้างขึ้น ภายในครอบครัวผู้เป็นสามีชอบออกไปเที่ยวเตร่หาความสุขทางเพศ  ผู้เป็นภรรยาก็มักแอบมีชู้ถือว่าตนมีเสน่ห์ หนุ่มสาวได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก ชอบอ่านหนังสือลามก จนจิตใจหวั่นไหว และชอบดูหนังเอ็กซ์จนระงับอารมณ์ไม่อยู่ จึงไปประกอบกรรมชั่ว ในที่สุดก็เกิดเรื่องโศกนาฏกรรมขึ้น เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง ศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ได้มลายสิ้น ได้ก่อ คดีข่มขืนจนต้องรับโทษทัณฑ์ในขุมนรก วิญญาณบาปเกี่ยว กับกามราคะมากเป็นอันดับหนึ่ง ผู้กระทำผิดจะไม่สำนึก เชียวหรือ

            ทุกวันนี้ คนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มีอยู่ทุกซอกทุกมุม บ้างก็ทำแบบเปิดเผย บ้างก็ทำแบบลับๆ ล่อๆ ถึงแม้กฎหมายจะเข้มงวด แต่พ่อค้าผู้เห็นแก่ได้ก็แอบค้ากันร่ำไป คนที่ลุ่มหลงในกามารมณ์แห่กันไปอุดหนุนโดยไม่เสียดายเงินทองตลอดจนติดเชื้อกามโรค ลูกหลานพลอย เดือดร้อนไปด้วย ความสุขในครอบครัวขาดความอบอุ่นคดีข่มขืน คดีลามก เห็นได้ในข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆ จนเสียชื่อ เสียง บางรายถึงกับฆ่ากันตาย กามตัณหานี้ทำลายมนุษย์ยิ่ง กว่าน้ำที่เชี่ยวกรากหรือสัตว์ที่ดุร้าย โบราณว่า “กามตัณหา เป็นยอดแห่งบาปทั้งปวงทางแห่งความตายไม่ควรไป” ท่าน ยังจะไม่เชื่ออีกหรือ! 

            หนังสือ “คัมภีร์ละกาม” นี้เป็นเพราะข้าฯ เห็นธรรมะ ของชาวโลกนับวันยิ่งตกต่ำลง สัจจะของวัยรุ่น และวัย ผู้ใหญ่ อีกทั้งปราณแท้ธรรมชาติ ได้ยึดถือแสงเทียน ดุจแสง ตะวัน เพื่อเป็นการแก้ไขความเห็นผิด ขณะนั้น ได้ลงมา ประทับทรงที่สำนัก “ผู่หวู่” ณ เมืองเสฉวน ในปีพุทธศักราช 2461 แต่งคัมภีร์ละกามตัณหาขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อ เตือนชาวโลกให้มีสติ ไม่มุ่งหาความใคร่ หนังสือคัมภีร์ ละกามตัณหานี้ ได้แพร่หลายมากกว่า 60 ปีแล้ว ผู้อ่าน ได้กลับเนื้อกลับตัวนับหมื่นแสน บัดนี้ทางสำนักเซิ่นเต๋อ (อริยธรรม) แห่งเมืองไถจง ได้เห็นคุณค่าของหนังสือคัมภีร์นี้ จึงได้พิมพ์เผยแผ่พร้อมกับ “กฎลงโทษผู้กระทำผิดทางกาม ในเมืองนรก” กับ “ผลกรรมของกามตัณหา” รวมอยู่ในเล่ม เดียวกัน และได้อัญเชิญข้าฯ ช่วยเขียนคำนำ ข้าฯ เห็นศรัทธา ของพวกเจ้า จึงได้ประทับทรงเขียนคำนำให้

            ท่านใดที่เคยผิดศีลประเวณี    เมื่อได้อ่านหนังสือนี้ แล้วตั้งปณิธานบริจาคทรัพย์ร่วมพิมพ์ออกเผยแผ่ จะได้ รับการลดโทษหรืออภัยโทษให้ ฉะนั้นข้าฯ จึงวิงวอนชาว โลก เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เกิดหิริโอตตัปปะ ทะเล ทุกข์เวิ้งว้างอย่าได้หลงใหลในกามตัณหาอีกต่อไป ตั้งใจ ละกามบำเพ็ญเพียร หล่อเลี้ยงปราณเดิมให้ดี ไม่เพียงแต่ จะหลีกพ้นจากขุมนรกได้ ยังทำให้ปราณแท้เพิ่มพูนอันจะเข้ากับฟ้าดิน ข้าฯ ประทานคำสอนนี้ ใครสามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะบรรลุสัมมา ข้าฯ หวังอย่างยิ่งที่จะให้สรรพสัตว์หลุดพ้น จากทะเลธารแห่งความใคร่อยาก และเข้าสู่แดนนิพพานอัน ศักดิ์สิทธิ์เทอญ

            ข้าฯ เง็กเซียนฮ่องเต้
            ประทับทรง ณ สำนักเซิ่นเต๋อเป่ากง
            วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525