คนสัตว์เวียนเกิด

912 Views

           ที่เมืองเจียนเปร่ย ในปี ค.ศ. 1923 ชายผู้หนึ่งมีนิสัย โหดร้ายเกิดเจ็บป่วยหนัก บังเอิญมีพระรูปหนึ่งมาหาพร้อม กับพูดว่า “คุณโยมทำบาปกรรมไว้มาก เมื่อตายแล้วต้องไป เกิดเป็นหมูควรรีบๆ สำนึกผิดเสีย” อาการป่วยของเขาทรุด หนักลง พอได้ยินคำกล่าวเช่นนั้น ก็ยกมือข้างซ้ายทำความ เคารพ เหมือนกับพระสงฆ์จีนที่ยกมือข้างเดียว ทำความ เคารพ พระรูปนั้นพูดต่อไปว่า “เพราะมือข้างนี้มีความศรัทธา ไหว้พระ ดังนั้น มือข้างนี้ไม่ต้องมีรูปร่างเหมือนขาหมู น่าเสีย ดาย เหลือแค่มือเดียวเท่านั้น ถึงกระนั้นก็เถอะ ก็ไม่ต้องตาย เพราะคมมีดอีกแล้ว” เท่านั้นเขาก็ตายลง ทันใดนั้นบ้านใกล้ เคียงก็มีหมูตกลูกออกมาตัวหนึ่ง ขาซ้ายหน้า เป็นรูปมือคน เวลาเดินขานี้ ก็ไม่แตะพื้นทำท่าไหว้คนอยู่ทุกเวลา คนในบ้าน เขารู้เข้าก็ไปขอซื้อตัวมา แล้วส่งไปปล่อยในวัดเป่าฮัวเมือง เซี่ยงไฉ้ จวบจนบัดนี้นับได้ 10 ปีแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ไปดูที่วัด ด้วยตนเอง เมื่อไต่ถามดูก็รู้ข้อเท็จจริงนี้มา จึงให้ร้านถ่ายรูปไปถ่ายภาพไว้เพื่อเป็นเรื่องเตือนโลก