เกิดเป็นหมูสามชาติ

841 Views

วารสารพุทธศาสนาจีน 

          ข้าพเจ้าจะขอเล่าเรื่องที่เห็นมากับตาตนเอง ไว้เป็น หลักฐานแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในปี ค.ศ. 1937 ข้าพเจ้า ได้เดินทางไปอยู่ที่วัดกวงฟู่ บนเขาหลู่ซาน ตำบลซีเชียน มณฑลเสฉวน เช้าวันหนึ่งผู้คนก็เดินทางเข้าไปทำธุระในเมือง เมื่อลงจากเขาแล้ว  ต้องผ่านทะเลสาบเพื่อความสะดวกรวด เร็วจึงลงเรือข้ามทะเลสาบ  ข้าพเจ้าได้ลงเรือไปพร้อมผู้โดย สารอีกประมาณ 10 คน เป็นเด็กอายุประมาณ 11-12 ขวบเสีย 3-4 คน เด็กคนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นเด็กเลี้ยงวัว  เขาเอามือ ขวาซ่อนอยู่ในบั้นเอวโดยมีเสื้อคลุมทับข้างนอก มีเด็กซุกซน คนหนึ่ง ดึงแขนขวาเขาออกมา ด้วยกำลังแรงทำให้แขนขวานั้น หลุดออกมานอกเสื้อ สภาพที่พบเห็นกลายเป็นขาหมูที่มีขน รุงรัง ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วรู้สึกตกใจ   มันเป็นภาพแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเลย     ผู้เฒ่าที่ร่วมเรือมา ด้วยกัน เห็นอาการตกใจกลัวของข้าพเจ้า จึงพูดกับข้าพเจ้า ว่า เด็กคนหนึ่งสามารถระลึกชาติได้ถึงสามชาติ เขารู้ว่าคลอด ทั้งสามชาติล้วนเกิดเป็นหมู 

          แต่ละครั้งที่ถูกเชือด เขาจดจำไว้อย่างดีโดยเฉพาะตอน ที่ถูกฆ่า ระลึกถึงคมมีดที่แทงเข้าไปในลำคอเขา จะรู้สึกว่าหัวใจกำลังถูกเชือดเฉือน ภายหลังถูกฆ่าแล้ว ตอนถูกนำขึ้นเขียง หมูเพื่อจำหน่าย แต่ละครั้งที่มีดเฉือนลงไปมันสะเทือนถึงตับ ไตไส้พุง จนกว่าเนื้อจะถูกขายหมดนั้นแหละสัญญาวิญญาณจึงจะถอยห่างออกไปเกิดใหม่  เขายังระลึกถึงความรู้สึกทั้ง สองชาติสุดท้ายได้ แต่ในชาติสุดท้ายตอนที่ร่างหมูของเขาถูกชำแหละเพื่อจำหน่าย ขายเป็นเวลานานก็ขายไม่หมดยังเหลือขาข้างหนึ่งที่ขายไม่ออก ความรู้สึกเจ็บปวดทรมานในตอนนั้นยากที่จะอดทนต่อไปได้ จึงออกแรงสลัดสุดเหวี่ยง ฉับพลันวิญญาณก็หลุดลอยจากขาหมู มาในชาติปัจจุบัน แม้ หนี้กรรมจะสิ้นสุดลง ได้เกิดเป็นคน แต่เป็นเพราะขาหมูขา นั้นยังมีกรรมสัมพันธ์อยู่ จึงได้สะสมมาพบอยู่ในชาติปัจจุบัน โดยเหลือขาหมูข้างหนึ่งมาปรากฏสู่โลกนี้ เนื่องจากเด็กคนนี้ ยังจดจำถึงกรรมตอบสนอง ดุจดังเหตุการณ์ปัจจุบัน ทำให้ เจ็บปวดไปถึงท้องไส้ ดังนั้น จึงซ่อนเท้านั้นไว้อย่างมิดชิด ไม่ ให้มันปรากฏเป็นการฟื้นความทรงจำอดีต และเป็นที่สังเกต ของคน ซึ่งจะเป็นสื่อทำให้ระลึกถึงความเจ็บปวดในกรรมเก่า

          อย่างไรก็ตาม กรรมตามสนองไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้พบเห็นมากับตาตนเอง