ได้อธิษฐานจะประกอบกุศล ขณะเจ็บป่วยอยู่ ผลปรากฏว่ามีอายุยืนยาวและมั่งมี

651 Views

               คุณลินเส้ามู่ มีอีกชื่อว่า จือฉวี เพื่อนของเขา เฉียนถัง ถูเป็นผู้ว่าเมืองฉินอู อยู่มาปีหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง เขาเจ็บป่วย หนักเพราะแพทย์ได้ให้ยาผิด อาการปางตาย เขาจึงสำนึกผิด และอธิษฐานจะประกอบการกุศล บรรเทาสาธารณภัย บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น คืนวันหนึ่งเขาก็ฝันเห็นพระโพธิสัตว์ กวนอิมพูดกับเขาว่า ชาติก่อนเขาเป็นข้าราชการเมืองหูเปร่ย ปฏิบัติงานเที่ยงธรรมดีแต่ใจคอจืดชืด ถึงแม้ไม่เห็นแก่ตัวแต่ทำให้ลดมั่งมีศรีสุข แถมได้ฆ่าสัตว์ไว้มาก ชาตินี้จึงมีอายุสั้น โชคดีที่เจ้าอธิษฐานจะสร้างกุศล ยมบาลจึงเพิ่มอายุขัยให้ แถมเพิ่มความมั่งมีศรีสุข เจ้าต้องประกอบการกุศลให้เต็มที่ พอตื่นขึ้นทั้งครอบครัวงดฆ่าสัตว์ ยังซื้อสัตว์มาปล่อย ภาย หลังได้เป็นขุนนางอำเภอยวนโจว ทำงานรับใช้ชาติอย่างหนัก จนกระทั่งได้รับบำเหน็จรางวัลจากฮ่องเต้หลายครั้ง การเจ็บ ป่วยก็ไม่มี