ข้าราชการสื่อสารเกิดเป็นหมูสามครั้ง

726 Views

              คุณปู่จิน เวิ่นทงเล่าให้ฟังว่า มีข้าราชการสื่อสารคนหนึ่ง กล่าวว่า ตนเองเกิดเป็นหมูสามครั้งแล้ว ที่เจ็บปวดทรมานที่สุดก็คือตอนถูกฆ่าเพื่อชำแหละเนื้อขาย ภายหลังยมบาล เมตตาสงสารให้เกิดเป็นลา มีอยู่ครั้งหนึ่งรับผู้โดยสารคน หนึ่ง ระหว่างกลางทางพบโจรผู้ร้ายจะเข้าปล้น ในใจคิดว่า ถ้าหากผู้โดยสารถูกปล้น ก็คงเป็นความผิดของเขา ดังนั้นจึง ออกวิ่งโดยสุดกำลัง กระโดดข้ามคลองแห่งหนึ่ง ผู้โดยสาร หนีรอดไปได้ ส่วนตนนั้นตกลงไปในคลองจมน้ำตาย ท่าน ยมบาลเห็นแก่ความดีของข้า ที่ภักดีต่อเจ้าของ จึงให้เกิดมา เป็นคน มีตำแหน่งเป็นข้าราชการเล็กๆ ทำหน้าที่สื่อสาร คุณปู่จินเวิ่นทงมักเล่าเรื่องนี้เสมอๆ