คนชื่ออิ๋วเอ้อซานตายแล้วไปเกิดเป็นวัว

686 Views

อี่เจียนผู้บันทึก

             คุณหงไหม้เล่าให้ฟังว่า มีเศรษฐีเมืองฉางโจว ชื่ออิ๋วเอ้อซานอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้าตู้ ปีที่สามแห่งพระเจ้าเซ่าซิน เศรษฐีได้เจ็บป่วยและตายลง ที่หมู่บ้านคุนซานทางทิศตะวัน ออกมีลูกวัวสีขาวเกิดขึ้นตัวหนึ่ง ใต้ซี่โครงมีขนสีดำงอกขึ้น เป็นตัวอักษร 7 คำ ว่า “อิ๋วเอ้อซานเคยเป็นผู้คุม” ตามประวัติ นายอิ๋วเอ้อซานเคยยากจนมาก่อน และได้ทำงานเป็นผู้คุม นักโทษ เคยทำบาปโดยไม่มีผู้ใดรู้ ชาตินี้เลยมาเกิดเป็นวัว พอลูกหลานรู้เข้า จึงนำเงินสองหมื่นไปขอซื้อแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมขายให้ ต่อมาเมื่อวัวตัวนี้แก่ตัวลงก็ถูกฆ่าตาย