หมูสองตัวสนทนากัน

1,131 Views

ข่าวปกิณกะ

           ท่านพระอาจารย์โอ่วอี่ต้าซือเล่าว่า มีชาวเมือง ซ่งเจียนผู้หนึ่ง แซ่จู มีอาชีพซื้อหมูชำแหละเนื้อขาย อยู่ในรัช สมัยราชวงศ์ฉงเจิน ปีเถาะ เดือนอ้าย เวลาตีสองของคืนหนึ่ง ขณะกำลังปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำ บังเอิญได้ยินเสียงคนกำลัง คุยกัน เข้าใจว่ามีขโมยเข้าบ้าน ก็ถือท่อนไม้ท่อนหนึ่ง แล้ว ค่อยๆ ย่องตามเสียงนั้นไป จนกระทั่งเสียงนั้นมาอยู่ที่เล้าหมู เสียงจากหมูตัวหนึ่งพูดว่า น่าสงสารตัวข้าพเจ้า พรุ่งนี้ก็ต้อง ถูกฆ่าแล้ว พลันอีกเสียงหนึ่งก็โต้ตอบมาว่า เจ้าจะต้องเกิด เป็นหมูถึง 7 ชาติ บัดนี้ก็เป็น ครั้งที่ 6 แล้ว จะพ้นทุกข์ทรมาน ในเวลาไม่นานนัก ส่วนตัวข้าพเจ้านี่ซิ ต้องเกิดเป็นหมูถึง 5 ชาติ และชาตินี้ก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรก ความเจ็บปวดทรมานของ ข้าพเจ้า ยังอีกไกลนัก คนแซ่จูเมื่อได้ยิน คำสนทนากันของ หมูสองตัวนี้แล้ว จึงได้รู้ว่า พวกสัตว์เดรัจฉานนี้ก็ล้วนเวียน เกิดมาจากคนนั้นแหละ ต่อแต่นั้นมาเขาก็เลยเลิกอาชีพชำ แหละเนื้อขาย