หลักแห่งความไม่สูญสลายของจิตวิญญาณ ในคนและสัตว์

873 Views

โดยท่านฮวงหานจือ

          จิตวิญญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง และก็ไม่สูญสลาย จิตวิญญาณอยู่ในกายของคน เปรียบประดุจคนอาศัยอยู่ ในบ้าน เหมือนร่างกายตายลง จิตวิญญาณก็จะละจาก ร่างกาย จึงพูดว่า “คนตาย” ที่ตาย คือร่างกาย จิตวิญญาณ ไม่ตายไปด้วย แต่ได้ละจากร่างกาย ก็เหมือนคนไม่อาศัยอยู่ ในห้องแล้ว ถ้าหากคนๆ นี้ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ก่อกรรม ทำเวรไว้ จิตวิญญาณก็อาจจะไปเกิดใหม่เป็นสัตว์ ถึงแม้ ร่างกายจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป แต่จิตวิญญาณก็คง เป็นจิตวิญญาณดวงเดิม เหมือนคนได้เปลี่ยนอยู่ห้องใหม่ จึงกล่าวได้ว่า จิตวิญญาณของสัตว์ก็เหมือนจิตวิญญาณ ของคน ถ้าจะเปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เยือกเย็น ก็ยัง คงความเยือกเย็น ที่มีฤทธิ์เป็นพิษก็ยังคงความเป็นพิษอยู่ แม้จะเอาสมุนไพรนั้นไปต้มหรือเคี่ยวอย่างไรก็ตาม คุณภาพ ของมันก็ยังคงเดิม ดังนั้นจิตวิญญาณของคนและสัตว์ จะไม่ ยิ่งไปกว่าต้นหญ้าใบไม้หรอกหรือ จะสูญสลายไปอย่าง กระนั้นหรือ?