เทวดาเซียนท้งประทับทรงมีกลอนว่า

968 Views

ส่งคำสาร                เพื่อโปรด        ชีวิตสัตว์
คนและสัตว์            ชีวิต                 สัมพันธ์กัน
โปรดปล่อยสัตว์     ทรงไว้             ซึ่งผลบุญ
อยู่เย็นสุข              สืบลูกหลาน     ทุกทั่วหน้า

คำอนุโมทนา 

         สังคมทันสมัย พูดถึงความเป็นอยู่ที่ดีๆ โดยมารยาท สัตว์ก็ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นด้วย แต่ว่ามีไม่น้อยทีเดียวที่ แต่งตัวโดยสูทสากลใส่รองเท้าหนังอย่างดี ได้ร่วมกันกินสัตว์ เป็นๆ เพื่อความอร่อยของความสดใหม่ๆ บำรุงพุงให้ใหญ่ขึ้น โดยน่าจะตั้งชื่อการเลี้ยงอย่างโก้หรูนั้นว่า “อาหารป่าเถื่อน” จะเหมาะสมกว่า โปรดวางช้อนลงและถามวิญญาณในจาน นั้นว่า “ตอนนี้พวกเธอรู้สึกอย่างไร” พวกมันจะตอบว่า คุณพี่ครับเชิญทานเถอะ ถึงอย่างไรก็เอามาตั้งโต๊ะแล้ว ยังจะมีอะไรพูดอีก พวกฉันยอมสละชีวิตอันน้อยนิดของฉัน เพื่อชีวิตอันใหญ่โตของท่าน เพียงแต่เมื่อท่านทานอิ่มแล้ว สามารถทำธุรกิจที่เที่ยงตรง สละเพื่อส่วนรวม ประเทศชาติ แม้แต่เล็กๆ น้อยๆ ก็ยังดี แต่ถ้ากินเพื่อความอร่อยของปาก เพื่อบำเรอกามราคะ เสร็จแล้วก็ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาอีก ถ้างั้นอาหารมื้อนี้ก็จะสูญเปล่าเสียแล้ว

         พวกสัตว์ต้องพลีชีพเพื่อบำรุงธรรม เลี้ยงชีวิตมนุษย์ บุญกุศลมากนัก หนังสือเล่มนี้เป็นโอกาสให้พวกสัตว์ได้ ระบายความในใจของมัน ขอให้ท่านจงสงบใจฟังความทรมาน ของพวกเขา เกิดจิตเมตตา จากวันนี้ไปจงวางมีดลง แม้นสัตว์จะยอมให้ท่านได้เชือดเฉือน แต่จิตใจก็เต็มไปด้วยความแค้น ได้แต่ยอมจำนนต่อชีวิต เพียงหวังมนุษย์เกื้อกูลมนุษย์ด้วย กันให้ดีๆ อย่าเคลือบแฝงไว้ในใจ เพื่อหลอกลวงตีชิง วิ่งราว ข่มขืน ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็มิใช่เป็นการลดความหมายของการเป็นคนหรอกหรือ

         สำนักเซิ่นเต๋อถัง ใช้เวลา 1 ปี ได้รับโองการสวรรค์ โดย การนำของท่านอรหันต์จี้กงกับร่างทรงนายหยางเซิง นั่งปทุม ทิพย์อาสน์เพียรเยี่ยมวิญญาณสัตว์ เรียบเรียงหนังสือวงเวียน กรรมของสัตว์โลกออกสู่สายตาชาวโลก เพื่อเปลี่ยนแปลง การเป็นอยู่ของชาวโลก เพื่อให้เสือ สิงห์ กระทิง แรด และงู สารพิษ ต่างสำนึกบาป เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเป็นมนุษย์ที่ดีๆ

         เพื่อโลกจะได้สงบลง บนถนนหนทางที่เดินอยู่ ล้วนแล้ว แต่เป็นคนดีแท้เสมอกันหมด ต่างมีความสุขสราญหรรษา ฟ้าดินนิมิตทุกสิ่งร่มเย็น ภาพความสุขนี้ได้แขวนอยู่ทุกบ้าน ช่อง ความสุขชั่วนิรันดร์ ข้าขออนุโมทนากับความสำเร็จอัน ยิ่งใหญ่ของหนังสือเล่มนี้

ประทับทรงวันที่ 13 มีนาคม 2525