ประกาศสำนักเลขาสวรรค์

808 Views

       1. หนังสือเล่มนี้ ได้รับเทวโองการจากสมเด็จพระแม่ เจ้าแห่งสวรรค์ และเง็กเซียนฮ่องเต้ ให้จัดแต่งหนังสือขึ้นมา สมเป็นหนังสือดีเลิศช่วยกระตุ้นเตือนผู้คนให้มาฝึกฝนธรรมะ

       2. อักษรในหนังสือหากมีผิดตกหล่น ก็มาจากความจริง มีผิดพลาดบ้าง ขอท่านผู้อ่านอย่าดูแคลน

       3. หนังสือนี้มาจากแรงใจของพระอรหันต์ และมนุษย์ ใช้เวลาแรมปีจึงสำเร็จลุล่วง สาระทั้งเล่มได้บันทึกความเป็นอยู่ของจิตวิญญาณของสัตว์เดรัจฉาน โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ “สรรพสัตว์กับมนุษย์มีจิตอย่างเดียวกัน” กับ “ความ เมตตากรุณา” เพื่อลดความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ เพื่อ รักษาธรรมชาติดังเดิม เพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ เกิดใจกรุณาขึ้นมา จึงไม่ควรดูหมิ่นละเลยไป

       4. หากต้องการต่ออายุ เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในทางที่ถูกที่ควร ลดความเจ็บป่วยของโรคร้าย ลบล้างบาปเวร สลายความแค้นเคืองปางก่อน สร้างบุญกุศลช่วยปัดเป่า เคราะห์ร้ายของบรรพบุรุษ ผู้ขอต้องตั้งจิตอธิษฐานจุดธูป ต่อหน้าพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฟ้าดิน ขอจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อแจกจ่าย เพื่อสร้างกุศลบารมี

       5. หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน จะมีเทวดาดูแล อ่านเสร็จควรเก็บไว้บนหิ้งพระหรือหิ้งหนังสือ หรือให้เพื่อนอ่านต่อ กุศลจะเพิ่มพูน ถ้าหากทำในการตรงข้ามสวรรค์ก็ช่วยไม่ได้