คำอนุโมนานำท่านเทพลือซุนเอี้ยงโจวซือ

850 Views

           มนุษย์ถูกขนานนามว่า เป็นชนชั้นสัตว์ประเสริฐ พวกชนชั้นสูงสุดเหนือชนชั้น ถ้ามองมนุษย์ปัจจุบันได้สูญ เสียกิตติมศักดิ์ส่วนนี้ไปแล้ว ทุกผู้-ทุกนามต่างแข่งขันกัน ประกอบธุรกิจที่ต่ำทรามอย่างนี้ (แหล่งอบายมุข) กลายเป็น แหล่งที่มีความเจริญมาก แต่ทว่ามีสภาพที่เหมือนกันอย่าง หนึ่ง การตบแต่งไม่เหมือนเล้าเป็ดเล้าไก่หรอก หากแต่ว่า ทำธุรกิจโสมมน่าละอายใจ แม้แต่บนท้องถนนที่กว้างใหญ่ก็เต็มไปด้วยการจี้ปล้น มั่วสุมกามราคะ หรือไม่ก็มีกิจการ ค้าที่คอยหลอกต้มตุ๋นอยู่ทั่วไป ทำให้สะเทือนจิตสวรรค์สูญ สิ้นจิตมนุษย์ด้วยเหตุฉะนี้ คนนั่นเองจึงเป็นผู้สร้างวงเวียนกรรมของสัตว์เดรัจฉาน

           ด้วยเหตุฉะนี้ สัตว์เดรัจฉานจึงมีลักษณะสี่เท้าเดิน ดินสันหลังหันสู่ฟ้า ถ้าเกิดอยู่ในป่าเปลี่ยวต้องรับทุกข์จาก ลมโกรกฝนสาด ถ้าเกิดในบ้านคน ก็มีกรงขังอยู่ใกล้กับหม้อ ต้มน้ำ สักวันหนึ่งก็จะถูกเชือดเฉือน ถูกคนต้มแกงกินเนื้อแทะ กระดูกอย่างอร่อยเหมือนกับความแค้นที่ลึกซึ้ง ต้องชำระ ทรมานแสนสาหัสจนเหลือที่จะกล่าว ร้องขอชีวิตก็ไม่ได้ ต้องตายภายใต้คมดาบ น่าสงสารยิ่งนัก ถ้าได้ศึกษาลึกลง ไปจะพบว่าวิญญาณของสัตว์ ก็ไม่ต่างไปกับวิญญาณของคน ล้วนเกิดจากบาป ที่เวียนมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้ กรรม เป็นเช่นนี้แล้วก็มิใช่เป็นการลดความหมายของการ เป็นคนหรอกหรือ ประพฤติกรรมมนุษย์สามารถที่จะเกิดจะดับได้เอง สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะทำได้ น่าเจ็บใจยิ่งนัก

           ในประเทศจีนสมัยราชวงศ์หมิง มีนักกวีผู้หนึ่งชื่อว่า “เถาหวั้งลิน” เขียนไว้ว่า สัตว์กับฉันเดิมเป็นจิตเดียวกัน ผิด แยกก็เพียงร่างหาใช่จิต เหตุใดเล่าจึงต่างกัน เนื้อจากแม่ เดียวกัน ธรณีกรรแสงเวทนาคนยิ่งนัก จากบทกวีจะเห็นว่า คนสัตว์ต่างถือกำเนิดจากจิตวิญญาณแหล่งเดียวกัน เหตุ จากบุญบารมีจึงเกิดเป็นคน ทำบาปจึงเกิดเป็นสัตว์ จาก การแตกต่างของร่างกาย ก็ทำให้การเป็นอยู่ก็แตกต่างกัน แต่ทว่าใจมีเมตตากรุณา แม้ต่อสัตว์ก็ตาม เราไม่ควรฆ่าแกง เพื่อบำเรอปากท้องจะได้งดบาปจากการกิน ยิ่งท่านที่ ปฏิบัติธรรมด้วยแล้ว ควรจะรับประทานมังสวิรัติ เพื่อความ สดชื่นของกายและใจ เพื่อการหลุดพ้นจากวิญญาณอกุศล

           สำนักเซิ่นเต๋อถัง ได้รับราชโองการจากสวรรค์ให้เรียบเรียงหนังสือวงเวียนกรรมของสัตว์โลก เพื่อเตือนสติชาวโลก ข่าวแพร่สะเทือนไปถึงสามโลกเพื่อระงับบาป ชี้แจง บาปบุญคุณโทษในโลกของวิญญาณนี้ หนังสือเล่มนี้อาจ เรียกว่า คำเรียกร้องของวิญญาณสัตว์ เพื่อให้มนุษย์เข้าใจ ว่า “วิญญาณไม่ดับสลาย” และช่วยไม่ให้ต้องตกไปสู่อบาย ภูมิอีก หนังสือนี้ทำไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยวิญญาณของคุณ หยางเซิงโดยการนำของท่านอรหันต์จี้กง เที่ยวลุยไปทั้ง 3 โลก เยี่ยมเยือนถึงสัตว์ต่างๆ เพื่อลดความโหดร้ายของคนลง หนังสือนี้จึงเปรียบประดุจยาระบายความร้อนของจิต พวก เราชาวเทพต่างได้ข่าวการทำหนังสือ จึงได้ประทับทรงเพื่อ อวยพร

ประทับทรงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2525