เทวโองการท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ความว่า

924 Views

 เทวโองการส่งมายังเซิ่นเต๋อถัง     มีคำสั่งให้ถือสาส์นส่งยังโลก

ขึ้นสวรรค์ลงนรกเที่ยวโชกโชน     จิตโพธิสัตว์อดห่วงปวงมวลชน

สรรพสัตว์เดรัจฉานร่างคน             แพะยังคุกเข่าตอนกินนม

สุนัขถือความซื่อสัตย์ต่อนายตน    ไก่ยึดบนความเที่ยงบอกเวลา

        ข้าสถิตอยู่บนสวรรค์ จิตก็ยังเป็นห่วงมวลมนุษย์ ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้า ความโลภมีมากทำให้ต้องประ พฤติชั่ว อาชญากรก็เพิ่มพูน จิตต่ำทรามดังสัตว์เดรัจฉาน แฝงอยู่ในร่างมนุษย์ ประกอบอกุศลกรรมมากมาย เป็น ที่สะเทือนใจต่อฟ้าดิน ผู้พบเห็นก็อนาถใจเหมือนหาทางเข้า ห้วงเหวนรก ตกอยู่ในห่วงบาปซึ่งจะได้รับโทษตามกฎแห่งกรรม 

          ข้าไม่อาจทนดูมนุษย์ที่ฉลาดรอบรู้ ต้องสูญเสีย คุณธรรมและศักดิ์ศรี หลงเข้าไปทางอกุศล จึงรับเทวโองการ มีบัญชามายังสำนักเซิ่นเต๋อถังแห่งเมืองไถจง ได้แต่ง หนังสือชื่อว่า “วงเวียนกรรมของสัตว์โลก” โดยท่าน พระอรหันต์จี้กง จะนำวิญญาณคนทรงนายหยางเซิง ไป ตรวจเยี่ยมสอบถามสัตว์เดรัจฉานต่างๆ เพื่อรู้ว่าเหตุใดจึง เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพื่อเตือนสติชาวโลกให้ละเว้นการทำบาป นายหยางเซิงก็ได้ขึ้นสวรรค์ ลงนรก เที่ยวทั่วทั้ง 2 แดนมาแล้ว ยังคุณค่ามหาศาลมาสู่มนุษย์ ท่านพระแม่มีรับ สั่งบัญชาให้นายหยางเซิงติดตามอรหันต์จี้กงอีกครั้ง อาศัย ความชำนาญที่มีมาแล้ว เขียนหนังสือที่ดีมีคุณค่า เพื่อเตือน สติชาวโลก ระมัดระวังให้อยู่ในศีลธรรม จะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน และเป็นการโปรดวิญญาณสัตว์เดรัจฉานเพื่อจะได้กลับสู่ร่างเดิมในภพหน้า และกลับคืนสู่สวรรค์อยู่ รวมกันอีก เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของท่านพระแม่ เมื่อรับ โองการแล้ว ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ ทุกๆ นัดที่มีการเข้าทรงจนกว่าจะแล้วเสร็จ หวังว่าสานุศิษย์จะมีความพากเพียร เพื่อให้ หนังสืออันทรงคุณค่านี้เสร็จในเร็ววัน แล้วท่านจะได้รับบุญ บารมีเป็นสิ่งตอบแทน

เสด็จลงทรงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524