สมเด็จพระแม่เจ้าแดนสุขาวดีมีประกาศความว่า

849 Views

         ทั้งสามโลกล้วนมีการเทศน์ เพื่อโปรดสัตว์วิญญาณอีก ทั้งสัตว์เดรัจฉานต่างก็หัดฟังธรรม สักวันหนึ่งเมื่อเขาทั้ง หลายมีความรู้แจ้งในกฎแห่งกรรมแล้ว ก็สามารถที่จะกลับ สู่ชาติกำเนิดเดิม แม้สถิตอยู่สวรรค์แดนสุขาวดี จิตเป็นห่วง สัตว์เดรัจฉานที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในร่างของสัตว์ต่างๆกัน แต่เดิมทีนั้นวิญญาณมาจากแดนเดียวกัน ซึ่งมาจาก สวรรค์ชั้นอรูปพรหมทั้งสิ้น หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารผ่านภพ ผ่านชาติมานานนับไม่ถ้วน จนกระทั่งไม่สามารถกลับสู่ ลักษณ์เดิมได้ จิตวิญญาณตกต่ำจนยากที่จะพัฒนา เหมือน ไม่มีกำหนดกลับสู่สภาพเดิมได้ เป็นที่น่าสงสารยิ่งนัก เมื่อ หนังสือ “เที่ยวเมืองนรก” สำเร็จลง ประตูสวรรค์ก็เปิด กว้างแผ่ไพศาล มนุษย์ที่รู้บาปก็จะหลีกเลี่ยงขุมนรกได้ สามารถกลับสู่สวรรค์ ทำให้บรรลุผลสำเร็จในการโปรด สรรพสัตว์ ยังมีสัตว์เดรัจฉานที่ยังไม่มีการโปรดมาก่อนเลย เลือดเนื้อเชื้อไขหนึ่งอีกทั้งเยื่อใย จิตของแม่ไม่อาจจะตัดทิ้ง โดยไม่ช่วยเหลือ ด้วยเหตุฉะนี้จึงมีเทวโองการบัญชาลงมายัง สำนัก “เซิ่นเต๋อถัง” แห่งเมืองไถจงมณฑลไต้หวันประเทศจีนโดยการนำของท่านอรหันต์จี้กง และคนทรง “นายหยางเซิง” ให้ไปเที่ยวทั่วแดนพิภพ เพื่อเยี่ยมเยือนสัตว์เดรัจฉาน สอบถามวิญญาณเดิมของสัตว์เดรัจฉาน เพื่อรู้อดีตก่อนที่จะมา เกิดเป็นสัตว์นั้นๆ ว่าได้ก่อกรรมอันใด เพื่อเป็นแบบอย่าง ช่วยเตือนสติชาวโลก อย่าได้หลงก่ออกุศลกรรม จะได้ไม่ต้อง เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน และอาศัยโอกาสนี้ ช่วยเหลือวิญญาณสัตว์เดรัจฉานให้ได้มีความดีความชอบ เพื่อมีโอกาส เลื่อนฐานะจากสัตว์ไปเป็นมนุษย์ นายหยางเซิงได้เที่ยวทั่ว นรก-สวรรค์มาแล้ว จะได้แต่งคัมภีร์ที่มีค่าล้ำเพื่อเผย แพร่สู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้มีคำสั่งมายังนายหยางเซิง ให้ติดตามท่านอรหันต์จี้กง ไปประกอบการงานอันสำคัญ นี้อีก เพื่อโปรดสรรพสัตว์ให้คุณธรรมแผ่ไปยังสรรพสัตว์ ด้วยความเมตตา และโอบอ้อมอารีอันยิ่งใหญ่ ถูกรวบรวม มาอยู่ในครั้งนี้หมด จึงขอตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “วงเวียน กรรมของสัตว์โลก” จากวันนี้เป็นต้นไป เมื่อถึงวันได้นัดทรง ก็ให้เริ่มดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ หวังว่าสานุศิษย์แห่ง “เซิ่นเต๋อถัง” จะมีจิตศรัทธา ดำเนินงานให้ลุล่วงมหากุศล ครั้งนี้ ข้าจะมีรางวัลให้ในงาน “มังกรรุ่งโรจน์” ข้าได้จัดที่นั่ง “ปทุมทิพย์” ให้แล้ว

ทรงวันที่ 3 มีนาคม 2524