พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม

1,423 Views

       ในยุคของไพร่ฟ้าหน้าใสนี้ นอกจากพวก “ร่างกายอ่อน แอขี้โรค” แล้วยังมีพวก “ร่างกายแข็งแรงก็ขี้โรค” อีกเช่นกัน ถึงแม้พวกเขาจะมียาดีรักษาโรคครั้งเดียวหายก็ตาม ก็เกิด โรคใหม่ขึ้นอีก หรือไม่ก็ได้รับทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดสิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ ก็ล้วนเกิดจากชาติก่อนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากเกินไป หรือไม่ก็พวกกินเนื้อมากๆ เป็นการจ่ายหนี้ค้างเก่า

        ดังนั้น หากจะปลดหนี้กรรม ขออธิษฐานต่อหน้าพระ พุทธรูปว่าจะพิมพ์หนังสือ “วงเวียนกรรมของสัตว์โลก” แจก จะได้อุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่วิญญาณที่แค้นเคือง จะได้หลีก พ้นไปไวๆ ไม่เพียงแต่ลบหนี้กรรม ยังช่วยให้การบำเพ็ญธรรมของเราในชาตินี้ ไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้น