หนังสือเทวราชโองการชี้นำอนาคตเซี่ยเจี้ยนหม้อ

923 Views

เซี่ยเจี้ยนหม้อ ฉายาเอี่ยวเฉียว เป็นผู้มีชื่อเสียงในด้าน กตัญญู และซื่อสัตย์สุจริตของอำเภอเฉียนถัง ท่านบันทึก เรื่องตัวท่านที่มีส่วนเกี่ยวกับหนังสือเทวราชโองการว่า

“ปีอู้อิ๋น ซึ่งตรงกับรัชกาลเจียชิ่งปีที่ 23 (ค.ศ.1818) ข้าพเจ้าได้เตรียมสอบ ณ บ้านพักเซวียนโซ่วหลู ของสกุลเกา

เดือน 4 ของปีนั้น ข้าพเจ้าค้นหาหนังสือเก่าบนชั้นวางหนังสือพบหนังสือเทวราชโองการเล่มหนึ่ง อ่านแล้วรู้สึกเป็นหนังสือที่มีเหตุมีผลทั้งยังใช้คำศัพท์ง่ายๆ แม้บุรุษหรือสตรีที่ ไม่ได้รับการศึกษาสูงอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจ เลยตั้งปณิ ธานว่าจะนำไปพิมพ์แจกชาวบ้านสัก 100 เล่ม

เวลาผ่านไปหลายวัน นำหนังสือเทวราชโองการกลับมา อ่านใหม่มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือมีบางส่วน อาจจะเป็นเท็จก็ได้ บัณฑิตหยูอย่างเราสมควรหรือที่จะนำ มาพูด เลยล้มเลิกความตั้งใจ จากนั้นในใจก็ลืมหนังสือเล่มนี้ไปเลย

เมื่อถึงเวลาสอบ ข้าพเจ้ากระวีกระวาดเข้าสนามสอบ ผ่านการสอบสามสนาม ข้าพเจ้ากลับถึงบ้าน บันทึกข้อสอบ ที่สอบมา รู้สึกมีคำตอบสองประโยคตอบได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ กลัวว่าการสอบเที่ยวนี้อาจจะสอบไม่ติด รู้สึกโมโหตัวเอง และกังวลใจยิ่ง

ช่วงม่อยหลับไปนั้น ฝันเห็นคนแต่งชุดโบราณ หนวด ยาวมีผ้ามัดผมจนสูง ดูคล้ายราชบัณฑิตซูตงพอ ข้าพเจ้ารีบถามหาเรื่องข้อสอบและเรื่องอนาคต ได้รับการชี้แนะว่า “คนอย่างเธอ ข้าย่อมรู้จักดี เมื่อเล็งศรย่อมถูกเป้า เมื่อรถ ออกเดินทาง ย่อมถึงที่หมายเป็นห่วงไปใย? แต่หนังสือเทวราช โองการที่เจ้าเห็นก่อนหน้านี้ ทำไมไม่รีบนำไปพิมพ์เผยแผ่?” ข้าพเจ้าช่วงนั้น ลืมหนังสือเล่มนี้ไปเสียสนิท เมื่อถูกถาม ข้าพเจ้าตอบด้วยความหวาดกลัวว่า “เทวราชโองการเป็น เรื่องจริงหรือ?” บัณฑิตท่านนั้นตอบว่า “นรกในยมโลก ก็คือนรกในใจคน ถ้าจิตใจคนไม่มีนรก นรกในยมโลก ย่อม ว่างเปล่า เธอเป็นคนเข้าใจปัญหา แต่ทำไมไม่เข้าใจถึงเหตุผล ข้อนี้ อย่าสงสัย อย่าลังเลรีบนำไปพิมพ์แจก

ข้าพเจ้าตกใจตื่นขึ้นมา แต่ไม่กล้านำเรื่องในฝันไปเล่า ให้ใครฟังคอยจนประกาศผลสอบ โชคดีสอบติด จึงรีบสั่งพิมพ์ หนังสือเทวราชโองการ 100 เล่ม และบันทึกข้อความตอนนี้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

หนังสือเทวราชโองการ คือหนังสือที่สอนให้ชาวโลกรู้ ซึ้งถึงกฎแห่งกรรม เข้าใจบาปบุญคุณโทษของมรรคผล

ท่านจิ้งกง คุณปู่ของข้าพเจ้า เคยพิมพ์หนังสือเทวราช โองการออกแจกจ่ายเผยแผ่ แนะนำผู้คนสร้างกุศลกรรมจะ ได้รับอานิสงส์ผลบุญ

ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว เซี่ยเอี่ยวเฉียว เพื่อนวัยเดียวกับ ข้าพเจ้า ได้ลางจากนิมิต พิมพ์หนังสือเทวราชโองการ 100 เล่มออกเผยแผ่ และนำมาให้ข้าพเจ้าหนึ่งเล่ม ข้าพเจ้าอ่าน หนังสือเล่มนี้แล้ว เกิดความเร่าร้อนอยากพิมพ์หนังสือออก แจกจ่าย แต่เสียดายขาดทุนทรัพย์

วสันต์ของปีนี้ โชคดีภรรยาได้กำเนิดบุตรชาย ญาติมิตร นำของขวัญเงินทองมาแสดงความยินดี เพื่อบรรลุปณิธาน ที่ตั้งไว้ ข้าพเจ้ารวบรวมเงินทองที่ได้มา นำไปพิมพ์หนังสือ เทวราชโองการ 500 เล่มนำออกเผยแผ่

ขอแนบบทความนี้ไว้เป็นหลักฐานสีเซวียน จากอำเภอ เฉียนถังน้อมคารวะ