ประสิทธิผลของการพิมพ์หนังสือธรรมะออกแจกจ่าย

883 Views

เผยแผ่ของลู่ชิงซิวแห่งอำเภออู๋เจียง
กราบเรียนทุกท่าน
ข้าพเจ้าสืบทอดเป็นนายอำเภอ จากบรรพบุรุษใน สมัยราชวงศ์ชิง มีอุปนิสัยเถรตรง และเคารพนับถือเทพเจ้า มาตั้งแต่ต้น หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปีซินไห้ (ค.ศ.1911) ข้าพเจ้าเปลี่ยนอาชีพมาทำการค้า
เหตุเกิดเมื่อเดือน 7 ของสาธารณรัฐจีนปีที่ 10 (ค.ศ.1921) เนื่องจากข้าพเจ้าไปงานส่งศพของญาติตระกูลโจว เจอฝนตกต่อเนื่อง ถนนลื่นข้าพเจ้าหกล้มจนได้แผลฉกรรจ์ ที่ขา รักษาเป็นแรมปี ไม่เพียงแต่ไม่หาย บาดแผลกลับขยาย กว้างจนข้าพเจ้าไม่สามารถลุกเดินไปไหน ทั้งวันนอนอยู่กับ เตียงดั่งเช่นคนพิการ
ต่อมาข้าพเจ้าได้ยินว่าคนข้างบ้าน หยางซื่อ มีหนังสือ ธรรมะแจก ข้าพเจ้าให้คนในบ้านไปขอมาอ่าน เป็นหนังสือ เทวราชโองการในหนังสือบันทึกเรื่องกฎแห่งกรรม กงกรรม กงเกวียน เวียนว่ายตายเกิดทำดีก็จากเคราะห์ร้ายกลาย เป็นดี ทำชั่วก็จากดวงดีกลายเป็นเคราะห์ร้าย เป็นต้น ข้าพ เจ้ามาตรึกตรองเรื่องของตัวเอง ช่วงเป็นนายอำเภอตัดสินคดี ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะระมัดระวังเรื่องการตัดสิน แต่คงหลีก หนีไม่พ้นมีการตัดสินคดีผิดพลาด เวรกรรมสั่งสม ทำให้ ทุกวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัว แรมปีรักษาไม่หาย เมื่อข้าพเจ้า คิดได้ รีบปฏิญาณต่อหน้าเทพเจ้าเตา ยินดีพิมพ์หนังสือ เทวราชโองการออกแจกจ่ายเผยแผ่ เพื่อชดเชยบาปที่เคยก่อ จากนั้นรีบส่งจดหมายสั่งโรงพิมพ์พิมพ์หนังสือ แปลกมาก เมื่อหนังสือธรรมะส่งมาถึงบ้าน ข้าพเจ้าก็สามารถลุกขึ้น นั่งได้ เมื่อหนังสือแจกจ่ายหมด ข้าพเจ้าก็สามารถลงจาก เตียงค่อยๆ เดิน เวลาผ่านไปไม่นานร่างกาย ก็แข็งแรง เป็นปกติ ทั้งหมดนี้แสดงถึงประสิทธิผลของการพิมพ์ หนังสือเทวราชโองการออกแจกจ่าย เพื่อตอบแทนคุณ เทพเจ้า ข้าพเจ้าจึงลงบทความฉบับนี้ แนะชาวโลกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อไม่ได้
ผู้ประกาศ ลู่ชิงซิว คนอำเภออู๋เจียงแห่งมณฑลเจียงซู