วันประสูติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ตามปฏิทินจีน)

1,093 Views

วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันบวงสรวงของสรวงสวรรค์
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพระศรีอาริยะเมตไตย
วันนี้เหมาะตั้งปณิธานนับถือศาสนาพุทธ
วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชเอี๋ยนหลัว ตำหนักที่ 5
วันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชเหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิดขมาบาป
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชฉินกว่าง หวังตำหนักที่ 1
เหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิด ขมาบาป
วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาเทพพระภูมิเจ้าที่
เหมาะตั้งปณิธานไม่ติฉินนินทาไตรศาสนาอีกต่อไป
วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชซ่งตี้หวัง ตำหนักที่ 3
เหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิด ขมาบาป
วันแรม 3 ค่ำ เดือน 2
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชอู่กวนหวัง ตำหนักที่ 4
เหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิด ขมาบาป
วันแรม 19 ค่ำ เดือน 2
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (เจ้าแม่กวนอิม)
เหมาะตั้งปณิธานแนะนำผู้อื่นทำความดี งดเว้นการ ฆ่าสัตว์ ปล่อยชีวิตสัตว์
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชฉู่เจียงหวัง ตำหนักที่ 2
วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชเปี้ยนเฉิง หวังตำหนักที่ 6
วันแรม 12 ค่ำเดือน 3
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชไท่ซันหวัง ตำหนักที่ 7
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชตูซื่อหวัง ตำหนักที่ 8
สี่วันดังกล่าวเหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิด ขมาบาป
วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชผิงตึ่งหวัง ตำหนักที่ 9
วันนี้ไม่ควรตัดไม้ถางหญ้า
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพระศากยมุนีพุทธเจ้า
เหมาะตั้งปณิธานสร้างกุศล ทำแต่ความดีละเว้นกรรม ชั่ว
วันขึ้น 24 ค่ำ เดือน 6
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาท้าวสักกะเทวราช (เง็กเซียนฮ่องเต้)
วันนี้เหมาะตั้งปณิธานจงรักภักดีต่อชาติ พระมหา กษัตริย์ เจ้านาย
วันแรม 2 ค่ำเดือน 4
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมราชจ่วนหลุน หวังตำหนักที่ 10
เหมาะตั้งปณิธานสำนึกผิด ขมาบาป
วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษายมบาลเมืองทั่วพิภพ
เหมาะตั้งปณิธานแนะนำคนอย่าไปสาบาน สาปแช่ง ตามศาลเทพเจ้า
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 7
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรมยมศาสดาพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เจ้า
เหมาะตั้งปณิธานตั้งกองทุนช่วยโปรดสัมภเวสีทั่วทศ ทิศ
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8
เป็นเฉลิมพระอริยพรรษาเทพเจ้าเตา
เหมาะตั้งปณิธานไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ด่าทอ ไม่ตบตี ไม่หัวเราะ ร้องไห้ ใกล้เตา ไม่ทิ้งเศษอาหารไว้บนเตา ไม่ปรุง อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ถือศีลกินเจ
วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาพญายมเฟิงตูมหาราช เจ้า
เหมาะตั้งปณิธานเผยแผ่พระกระแสรับสั่งของมหาราชเจ้าให้ชาวโลก รับทราบ
วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9
เป็นวันเฉลิมพระอริยพรรษาเทพเจ้าเมิ่งผอ
เหมาะตั้งปณิธาน แนะนำผู้คนสวดมนต์ไหว้พระ ทาน อาหารเจหรือมังสวิรัติ
วันแรม 19 ค่ำ เดือน 9
เป็นวันบรรลุธรรมพระบรรพพุทธาทะเลใต้
เหมาะตั้งปณิธานแนะนำคนไหว้พระสวดมนต์
วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
เป็นวันบรรลุธรรมพระศากยมุนีพุทธเจ้า
เหมาะตั้งปณิธานบริจาคทานช่วยเหลือคนยากคนจน
วันแรม 9 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันขึ้นสรวงสวรรค์กราบ บังคมทูลเง็กเซียนฮ่องเต้ของบรรดาเทพเจ้าเตา เหมาะตั้ง ปณิธานระมัดระวังการจุดธูปเทียนฟืนไฟ และปณิธาน แม้ถูกผู้อื่นทำร้าย แต่ตัวเราจะไม่ทำลายคนอื่นเป็นอันขาด
เมื่อวันขึ้น 1 ค่ำและวันขึ้น 15 ค่ำของเดือน มักเป็นวัน ประสูติของเหล่าทวยเทพ เป็นวันที่เหมาะแก่การถือศีลกินเจและประกอบกุศลกิจ
นักพรตอู้หมี น้อมแนะ