สถานกัปผัน

955 Views

         สถานกัปผัน มีเนื้อที่กว้าง 700 โยชน์ ทั้งหมดถูกครอบคลุมด้วยกรงเหล็กหนาแน่น ภายในสถานกัปผันแบ่งออกเป็น 81 แห่ง แต่ละแห่งจะมีหอและศาลา มีตุลาการพิพากษา ตั้งโต๊ะปฏิบัติงาน นอกกรงเหล็กมีถนนเล็กๆ หนึ่งแสนแปด พันสาย วกวนคดเคี้ยวมุ่งสู่ 4 ทวีป ภายในมืดมิด เป็นเส้น ทางเข้าออก ดับเกิดของวิถีเปรต แต่ดูจากภายนอกแล้ว สว่างสุกใสดั่งแก้วผลึก มองทะลุปรุโปร่งไม่มีอะไรปิดบัง จัดเจ้าหน้าที่ทหารผลัดเปลี่ยนเวรยาม เฝ้ารักษาการอยู่ตลอด เวลา การเข้าออกต้องเปรียบเทียบหน้าตาดั่งเดิมไม่ให้ผิด พลาด เจ้าหน้าที่ตุลาการพิพากษาในสถานกัปผันนี้ล้วนคัด เลือกจากคนดีที่กตัญญูกตเวที รักพี่น้องเพื่อนพ้องยามเป็น มนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแถมเป็นคนใจบุญปล่อยสัตว์ รับ คนเหล่านี้มาปฏิบัติหน้าที่ไต่สวน ตรวจตรางานวัฎฏะ กัปผัน เจ้าหน้าที่ใดปฏิบัติงาน 5 ปี โดยไม่มีข้อบกพร่อง ก็จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้น เจ้าหน้าที่ใดเกียจคร้าน หรือตัดสินความโดยพลการ ไม่ผ่านการปรึกษาหารือกับ คณะตุลาการพิพากษา หรือทำงานบกพร่องทำให้วิญญาณผีเล็ดลอดหลบหนี จะถูกทูลเกล้าลดตำแหน่ง

         บรรดามนุษย์ยามมีชีวิตอยู่ ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือไม่ กตัญญูกตเวที เมื่อตายแล้วนอกจากรับโทษรับทุกข์ทรมาน ตามขุมนรกต่างๆ แล้ว จัดส่งมาถึงสถานกัปผันนี้ ต้องถูกลง โทษเฆี่ยนด้วยไม้เรียว ที่ทำจากต้นท้อจนตายกลายเป็นเปรต เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา จำหน่ายไปยังสายทางเล็กคดเคี้ยวให้ เกิดเป็นสัตว์

         สัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกิดจาก ครรภ์ นาค นก งู เต่าที่เกิดจากไข่ แมลง ผึ้ง ผีเสื้อ ตัวหนอน ที่เกิดจากที่ชื้นแฉะ รับกรรมสิบ ร้อย พัน หมื่นกัป ผ่านการ ผันเปลี่ยนของวัฏฏะ จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์ครรภ์อีก เมื่อ ครบกำหนดเคราะห์กรรมแล้ว ถ้าสามารถรักษา 3 ชาติไม่ ทำลายชีวิตผู้อื่น จะอนุญาตให้กลับไปเกิดในวิถีมนุษย์ ระบุ บันทึกลงในสมุดทะเบียนสูติมรณะ ทูลแจ้งไปยังตำหนักที่ 1 พิจารณาจัดส่งมอบให้หอลืมชาติ จำหน่ายไปเกิด ณ อุตร กุรุ บุพวิเทหชมพู อมรโคยาน ที่ใดที่หนึ่งของ 4 ทวีป