ตำหนักที่ 8 ตูซื่อหวัง

959 Views

            ตำหนักที่ 8 ตูซื่อหวัง ปกครองมหาตาปมหานรก ตั้งอยู่ ณ ทิศตะวันตกของใต้โคกถ่านหินในมหาสมุทร มีพื้นที่ กว้างยาว 500 โยชน์ และตั้งอีก 16 อนุนรก ซึ่งมีดังต่อไปนี้

            1. ชื่ออนุนรกรถทับร่าง
            2. ชื่ออนุนรกหม้ออบ
            3. ชื่ออนุนรกแล่เนื้อถึงกระดูก
            4. ชื่ออนุนรกมัดในรู
            5. ชื่ออนุนรกตัดลิ้น
            6. ชื่ออนุนรกขับถ่ายไม่หยุด
            7. ชื่ออนุนรกตัดแขนขา
            8. ชื่ออนุนรกทอดเครื่องใน
            9. ชื่ออนุนรกย่างไขกระดูก
            10. ชื่ออนุนรกคลานในลำไส้
            11. ชื่ออนุนรกเผาเกรียม
            12. ชื่ออนุนรกเปิดช่องท้อง
            13. ชื่ออนุนรกผ่าอก
            14. ชื่ออนุนรกเปิดศีรษะงัดฟัน
            15. ชื่ออนุนรกผ่าตัด
            16. ชื่ออนุนรกง่ามเหล็ก

            ชาวโลกถ้าไม่รู้จักกตัญญูพ่อแม่ บุคคลใดยามพ่อแม่มีชีวิตไม่เลี้ยงดู พ่อแม่สิ้นชีพไม่จัดงานศพ ทำให้บิดามารดา พ่อผัวแม่ผัว ตกใจกลัดกลุ้ม ทุกข์อกทุกข์ใจ ถ้าไม่รีบสำนึกผิด งมงายนานวัน เทพเจ้าเตาก็จะนำรายชื่อชายหญิงพวกนี้ ขึ้นทูลเกล้าสวรรค์ ลดโชคลาภผู้นั้น และปล่อยให้พวกภูตผีปีศาจมาสิงตัวหลอกหลอน ตายแล้วนอกจากต้องรับโทษ ทัณฑ์ตามขุมนรกข้างต้นแล้ว ยังต้องส่งมาที่ตำหนัก 8 ให้เจ้าหน้าที่เศียรโค เศียรม้า ลากขาวิญญาณบาปตนนั้น โยนลงมหาตาปมหานรก (มหานรกอิฐเผาร้อนมหาโหด) ต่อจากนั้นจึงไปรับทุกข์ทรมาน และเพิ่มโทษที่อนุนรกให้ สาสมแก่โทษทัณฑ์ เมื่อครบวันกำหนด ส่งต่อไปยังสถาน กัปผันในตำหนักที่ 10 เพื่อเปลี่ยนรูปร่างหน้าตา ให้ไปเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉานตลอดกาล
ชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศ ถ้านับถือปฏิบัติ ตามคำสอนของเทวราชโองการ รู้สำนึกผิด เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 สาบานว่าจะไม่ประพฤติผิดอีก หรือวันไหน เวลาไหนก็ได้ ไปสาบานต่อหน้าเทพเจ้าเตาว่า หลังจากวันนี้ เป็นต้นไปจะแก้ไขในสิ่งผิด ก่อนสิ้นใจเทพเจ้าเตาจะแบ่งเป็น 3 ขั้นเขียนตัวอักษร “ปฏิบัติตาม” หรือตัวอักษร “คล้อยตาม” หรือตัวอักษร “แก้ไข” ไว้บนหน้าผากของวิญญาณผู้ตาย ส่งมอบให้ยมทูตนำไปตำหนักที่ 1 จนถึงตำหนักที่ 7 ถึง มีโทษฐานอื่น ก็จะลดโทษไปกึ่งหนึ่ง ไม่ต้องส่งมาตำหนัก นี้รับทุกข์ ส่งผ่านไปตำหนักที่ 9 ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีข้อหา วางเพลิงหรือข้อหาแอบแฝงชั่วร้าย ก็ส่งไปตำหนักที่ 10 จ่าย ให้เกิดวิถีมนุษย์ทันที

            เง็กเซียนฮ่องเต้เทวราชเจ้า โปรดเกล้ารับสั่งระบุว่า “ถ้าผู้ใดสามารถจัดพิมพ์หนังสือเทวราชโองการออกเผยแผ่ ให้ชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศ รู้สำนึกพึงสังวร โทษทัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ตำหนักที่ 1 จนถึงตำหนักที่ 8 ล้วนละเว้น ถ้าตำหนักที่ 9 ตรวจสอบแล้วไม่มีความผิด ให้ส่งต่อยังตำหนักที่ 10 จำหน่ายสู่วิถีมนุษย์ เกิดใน วาสนาภูมิทันที”