ตำหนักที่ 5 เอี๋ยนหลัวหวัง

1,251 Views

             ตำหนักที่ 5 ท่านพญายมราช เอี๋ยนหลัวหวัง เผย พระโอษฐ์กล่าว “เราเดิมปกครองตำหนักที่ 1 เนื่องจาก สงสารวิญญาณที่เสียชีวิตด้วยกรณีถูกปรักปรำ มักปล่อย วิญญาณพวกนั้นคืนชีพ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเลย ถูกลดตำแหน่งมาปกครอง โรรุวมหานรก และอีก 16 ขุม อนุนรก สำเร็จโทษหัวใจ บรรดานักโทษผีที่ถูกส่งมาถึงตำ หนักนี้ ส่วนใหญ่รับโทษจากตำหนักต่างๆ มาหลายปีแล้ว แม้มี วิญญาณบางตน ได้ผ่านการตรวจสอบจาก 4 ตำหนักข้างต้น ว่าไม่ได้กระทำความผิดใหญ่หลวง เมื่อครบกำหนด 7 วัน นับจากวันเสียชีวิต จะถูกส่งมายังตำหนักนี้ ถึงจะตรวจสอบ ว่าไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญ แต่ซากศพที่ทิ้งไว้ 5 ถึง 7 วัน ไม่มีการว่าไม่เน่าเปื่อย นักโทษผีเมื่อมาถึงตำหนักนี้ชอบพูดว่าช่วงมีชีวิตอยู่อุปสงค์กุศลของเขายังไม่บรรลุ หรือ มักพูด ว่าตั้งใจจะสร้างวิหาร ซ่อมแซม ถนน สะพาน ลอกคลอง ขุดบ่อน้ำ หรือรวบรวมหนังสือธรรมะ เพื่อแนะนำคนทำ ความดียังไม่สำเร็จ ปล่อยสัตว์ยังไม่ครบจำนวน หรือมีพ่อ แม่ที่ยังไม่ได้เลี้ยงดู บุญคุณที่ยังไม่ได้ทดแทน วิงวอนขอร้อง ปล่อยวิญญาณให้คืนชีพ และวิญญาณตนนี้ได้สาบาน ว่าต่อไปจะกลับตัวเป็นคนดี เมื่อเราฟังเช่นนี้ก็กล่าวให้ทราบ ว่าพวกเจ้ากรรมชั่วเด่นชัด เทพผีล้วนรู้แจ้ง เวลานี้เรือลอย มากลางแม่น้ำ จึงคิดจะอุดรูรั่วย่อมสายเสียแล้ว ถึงพระ กษิติครรภ์โพธิสัตว์เจ้าทรงพระมหากรุณาเมตตา ดำรัสให้ ลดหย่อนผ่อนโทษ พวกเราได้รวบรวมทูลเกล้าพระโพธิสัตว์เจ้า ทรงนำเหล่าทวยเทพในยมโลกขึ้นทูลเกล้าเง็กเซียนฮ่องเต้พระเทวราชเจ้า พระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ บัญญัติเป็นเทวราชโองการประกาศมายังภพล่าง ประกาศ ใช้ในนรกภูมิเฟิงตูมาเป็นเวลาช้านาน พวกเราทุกตำหนัก ยังรอไม่เห็นผู้มีบุญบารมี สามารถใช้ร่างมนุษย์เดินทางมา สู่นรกภูมิ รับสนองนำเทวราชโองการฉบับนี้ไปเผยแผ่ ณ โลกมนุษย์ เพื่อแนะนำมนุษย์รู้สำนึก พึงสังวร จึงเห็นได้ว่า นรกภูมิไร้ผีถูกปรักปรำ โลกมนุษย์คนถูกปรักปรำมีน้อย มนุษย์ที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมหายากยิ่งนัก ปัจจุบันนักโทษผีที่ ส่งมาถึงตำหนักข้าพเจ้า ผ่านการฉายของกระจกส่องกรรม ล้วนเป็นเศษมนุษย์ ไม่ควรให้พูดมาก เจ้าหน้าที่เศียรโค เศียรม้า ให้นำวิญญาณเหล่านี้ขึ้นไปยังหอสูง เพื่อมองดูก็ ทราบเอง

             หอสูงที่สร้างขึ้นนี้เรียก “หอดูบ้าน” หอดูบ้านด้านหน้า โค้งดั่งคันธนู หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกสามด้านโค้งรวมยาว 81 ลี้ ด้านหลังตรงดั่งสายคันศร ทางทิศเหนือมีต้นดาบโอบล้อมเป็นเมือง หอสูง 490 ฟุตจีน มีเนินเขามีดก่อเป็น 63 ขั้น คนดีไม่ต้องมาขึ้นหอนี้ วิญญาณ ที่คุณโทษก้ำกึ่งดีชั่วเสมอ ก็ถูกส่งไปเกิดโดยไม่ต้องผ่าน ตำหนักนี้ มีแต่ผีร้ายจึงต้องขึ้นไปที่หอดูบ้าน เมื่ออยู่บนหอจะเห็นบ้านอยู่ใกล้มาก ไม่ว่าหญิงชาย จะได้เห็นภาพต่างๆ ในบ้านตน ได้ยินเสียงคำพูดคำจา เสียงทะเลาะวิวาท ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสีย สิ่งที่เคยสอนสั่งก็ไม่ทำตาม ตัวไม่อยู่ทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลง แย่งชิงสมบัติ ข้าวของใน บ้านถูกขนจนเกลี้ยง ผู้ชายคิดจะมีเมียใหม่ ผู้หญิงคิด จะแต่งงานอีก สมบัติไร่นาถูกยักยอก แบ่งปันไม่เสมอภาค ทรัพย์สินบัญชีถูกตบแต่งเปลี่ยนแปลง ผู้ตายติดหนี้เขา เฟื้องเดียวก็มิให้ขาด คนเป็นติดหนี้คนตาย หลักฐาน อันตรธานหายหมด กล่าวโทษใส่ร้าย วุ่นวายมิรู้จบ ความ ผิดทุกประการล้วนผลักให้คนตาย เครือญาติพรรคพวก วิจารณ์เคืองแค้น ลูกหลานตัวเองแย่งชิงสมบัติ มิตรสหาย ไม่รักษาสัญญา มีสักกี่คนที่คิดถึงความสัมพันธ์เก่ามา ร้องไห้ข้างโลงศพ มีแต่เสียงหัวเราะแดกดัน ยิ่งกรรมตาม สนองชายรับโทษทางการ หญิงเกิดโรคร้าย บุตรถูกตุ๋ย ธิดาถูกโทรม กิจการล้มละลาย บ้านช่องไฟไหม้ สมบัติเงินทอง ถูกถลุงจนสิ้น จึงประจักษ์ว่า กรรมตามสนองนั้นไม่ใช่อยู่ที่ วิญญาณฝ่ายเดียว

             บรรดานักโทษผี ได้รู้เห็นถึงเรื่องราวในบ้านแล้วต้อง ถูกควบคุมเข้า โรรุวมหานรก เพื่อตรวจสอบโทษทัณฑ์ อย่างละเอียด จึงส่งต่อไปยัง 16 ขุมอนุนรก สำเร็จโทษ หัวใจ ในแต่ละขุมนรกเล็ก ได้ฝังเสาไม้ มีงูทองแดงเป็นโซ่ สุนัขเหล็กเป็นฐาน มัดมือมัดเท้า ใช้มีดเล็กแหลมแหวก อกผ่าท้อง เกี่ยวเอาหัวใจออกมา ชำแหละเป็นชิ้นเล็กๆ ให้งูกิน สาวไส้ออกมาโยนให้สุนัขกิน รับทุกข์ทรมาน จนครบวันกำหนด ใส่ยาสมานแผลบรรเทาปวด แล้วส่งต่อ ไปยังตำหนักอื่น

             1. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจที่ไม่เคารพนับถือผีสาง เทพ เจ้า สงสัยความจริงเท็จของอานิสงส์กฎแห่งกรรม
             2. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
             3. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ปณิธานกุศลไม่ทันทำ สำเร็จ แต่บาปกรรมประกอบไม่หยุดหย่อน
             4. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจที่เข้าหาอธรรม ฝึกมิจฉา สมาธิเพื่อหวังอยู่ยงคงกระพัน
             5 ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจที่รังแกคนดี เกรงกลัวคนชั่ว อยากให้คนที่ตนเกลียดตายเร็วๆ
             6. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ชอบคิดเล็กคิดน้อย ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
             7. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจชาย ที่วางแผนข่มขืนชำเรา หญิง ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงทำลายพรหมจาริณี ล่อลวง หญิงสาวหลงรักคล้อยตามตัวเอง
             8. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ชอบทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตนเอง
             9. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ขี้เหนียวตระหนี่ ไม่ห่วงใยชีวิตที่ตกอยู่ในห้วงอันตราย
             10. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่มืดบอดบิดพลิ้ว ชอบโจร กรรมยักยอกของ
             11. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่เณรคุณคนหรือทำคุณ บูชาโทษ
             12. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ชอบท้าตีท้าต่อย เกะกะ เกเร ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
             13. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่หลอกลวงชาวบ้าน ใช้มิจฉาวาจาปลุกระดมให้ผู้คนหลงเชื่อ
             14. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ยุยงผู้อื่นทำร้ายคนที่ตนอยากทำลาย
             15. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่เกลียดชังคนดี อิจฉา คนเก่ง
             16. ชื่ออนุนรกผ่าควักหัวใจ ที่ชอบติฉินนินทา กล่าวร้าย ผู้อื่น และดื้อด้านไม่ยอมแก้ไข

             - ชาวโลกที่ไม่เชื่อเรื่องมรรคผล ขัดขวางสร้างกุศล กรรม อ้างไปไหว้พระไหว้เจ้าที่วิหาร แต่ไปรวมหัวติฉินนินทา ผู้อื่น
             - เผาทำลายหนังสือ ที่แนะนำตักเตือนชาวโลกทำ ความดี
             - กินเนื้อเมาเหล้า
             - รังเกียจคนสวดมนต์ไหว้พระ
             - ทำพิธีศาสนาโดยไม่มีการถือศีลกินเจ
             - ติฉินนินทา กล่าวร้ายศาสนาพุทธ,ศาสนาเต๋า และ ศาสนาอื่น
             - คนที่รู้หนังสือ ไม่ยอมอ่านบทความแนะนำตักเตือน ชาวโลกว่าด้วยอานิสงส์กฎแห่งกรรมให้เด็ก และสตรีฟัง
             - ขุดทำลายฮวงซุ้ยคนอื่นแล้วกลบเกลื่อนร่องรอย
             - จุดไฟเผาป่า ไม่เข้มงวดกวดขันพนักงานหรือคนใช้ในเรื่องฟืนไฟปล่อยให้เกิดเพลิงไหม้แล้วลามไปถึงบ้านอื่น
             - ยิงปืน ยิงธนูแบบไร้เป้า
             - หลอกล่อบังคับคนป่วยหรือคนอ่อนแอมาพนันขันต่อเรื่องใช้แรง
             - ขว้างปากระเบื้องอิฐหินข้ามกำแพงทำร้ายคนข้างบ้าน
             - ลอกคลองจับปลาหรือเบื่อปลา
             - ใช้ปืนยิงนก ถักทอตาข่าย ทากาวดักนก หรือเหยียบ ย่ำกรงนก
             - ใช้น้ำเกลือรดราดสนามหญ้า
             - งูพิษหรือแมวตายแล้วกลบฝังไม่ลึก ปล่อยให้คนขุดคุ้ยขึ้นมาจนได้รับอันตราย
             -ไถนาพรวนดินในฤดูเหมันต์เยือกเย็นวสันต์หนาวเหน็บ
             - ทำลายกำแพง เปลี่ยนเตาไฟ
             - อาจเอื้อมเปลี่ยนตำแหน่งขุนนางโดยพลการ
             - อาศัยอำนาจยึดที่ชาวบ้าน
             - กลบร่องน้ำ ถมบ่อน้ำ

             วิญญาณผีที่ทำผิดตามข้อหาดังกล่าวนั้น ผ่านหอดู บ้านแล้วให้จ่ายไปยังโรรุวมหานรก หลังจากรับทุกข์ ผู้ใด ควรถูกผ่าควักชำแหละหัวใจ ยังต้องจับส่งไปตามขุมนรกเล็ก ผ่าควักหัวใจตามโทษทัณฑ์จนครบวันกำหนด จึงส่งต่อไป ยังตำหนักที่ 6 เพื่อตรวจสอบว่ามีโทษทัณฑ์อย่างอื่นหลง เหลืออีกหรือไม่

             ชาวโลกผู้ใดช่วงมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าเคยทำผิดหรือไม่เคยทำ ผิดตามข้อหาดังกล่าว เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ถือศีล กินเจ และสาบานว่าจะไม่กระทำผิดอีกต่อไป ไม่เพียงแต่ โทษทัณฑ์ต่างๆ ของตำหนักข้าพเจ้าได้รับการละเว้น แล้ว ยังอนุญาตปรึกษาตำหนักที่ 6 ให้ลดโทษทัณฑ์ ยกเว้น

             - คนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
             - เข้าหาอธรรมมิจฉาทิฐิ
             - ชายที่ข่มขืนชำเราหญิง
             - หญิงร้ายขี้อิจฉา และมักมากในกาเม ชอบทำลายชื่อเสียงพรหมจารย์คนอื่น
             - จิตมืดบอดบิดพลิ้วขี้ขโมย
             - เณรคุณคนหรือทำคุณบูชาโทษ
             - ช่วงมีชีวิตอยู่ยึดติดมิจฉาทิฐิ ดื้อรั้นงี่เง่า ได้อ่านได้ ยินบทนิพนธ์แนะนำตักเตือนชาวโลก ให้ยึดถือคุณธรรม และประพฤติแต่ความดีแล้ว ไม่สำนึกกลับใจโดยพลัน คน พวกนี้ล้วนไม่ลดโทษ