ตำหนักที่ 2 ฉู่เจียงหวัง

1,000 Views

          ตำหนักที่ 2 ฉู่เจียงหวัง ปกครองสัญชีวมหานรก ตั้งอยู่ ทางทิศใต้ของใต้โคกถ่านหินในมหาสมุทร ขุมนรกนี้มีพื้นที่ กว้างยาว 500 โยชน์ (1 โยชน์ เทียบเท่า 16 กิโลเมตร) และ ตั้งนรกเล็กขึ้นอีก 16 ขุม ซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้
          1. ชื่ออนุนรกกาฬเมฆทราย
          2. ชื่ออนุนรกโคลนตมปัสสาวะอาจม
          3. ชื่ออนุนรกห้าฉมวก
          4. ชื่ออนุนรกอดอยาก
          5 ชื่ออนุนรกหิวกระหาย
          6. ชื่ออนุนรกหนองเลือด
          7. ชื่ออนุนรกขวานทองแดง
          8. ชื่ออนุนรกมหัตขวานทองแดง
          9. ชื่ออนุนรกเสื้อเกาะเหล็ก
          10. ชื่ออนุนรกปินเลี่ยง
          11. ชี่ออนุนรกไก่เล็ก
          12. ชื่ออนุนรกแม่น้ำเทา
          13. ชื่ออนุนรกตัดท่อน
          14. ชื่ออนุนรกใบมีด
          15. ชื่ออนุนรกหมาป่าสุนัขจิ้งจอก
          16. ชื่ออนุนรกน้ำแข็ง

          ชาวโลกที่ทำความผิดดังต่อไปนี้

          - หลอกลวงเยาวชนชายหญิงไปออกบวช
          - ชายหรือหญิงออกบวชโดยไม่สมัครใจ
          - ผู้อื่นฝากหนังสือ ภาพวาด คัมภีร์พระสูตรหรือสิ่งของ ที่มีค่าไว้กับตน ด้วยความโลภ เมื่อผู้ฝากมาทวงขอคืน ก็โกหก ว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกลักขโมย หรือตกหล่นสูญหายไป
          - ทำร้าย หู ตา มือ เท้า ผู้อื่น
          - ร้านขายยาหรือนายแพทย์เพื่อหวังผลกำไร ใช้ยาที่ ไม่มีคุณภาพ ไม่ระบุแหล่งผลิต ไม่ถูกกับโรคมารักษาคนไข้
          - ไม่อนุญาตสาวใช้เต็มวัย (สาวใหญ่) ไถ่ตัว
          - เจรจาเรื่องคู่ครองสมรส เพื่ออำนาจผลประโยชน์ ไม่ ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ก่อนเจรจาสำเร็จพยายามปิดบัง อายุจริง ซ่อนเร้นโรคร้าย ปกปิดความประพฤติชั่ว เมื่อแต่ง งานแล้ว ทำให้อีกฝ่ายต้องรับทุกข์ตลอดชีวิต

          บาปกรรมตามข้อหาดังกล่าวนี้ ตรวจตราความผิด มากน้อยเท่าไร เวลาทำผิดยาวนานแค่ไหน กรรมที่ก่อขึ้นได้ ขยายวงลามปามเปลี่ยนเหตุหรือไม่ จากนั้นบัญชายมทูต ผมแดงหน้าตาดุร้ายน่ากลัว ผลักวิญญาณบาปลงไปรับโทษ ในขุมมหานรกก่อน แล้วจึงตัดสินว่าจะส่งไปรับโทษในขุม อนุนรกไหนบ้าง จนครบกำหนดโทษ จึงจับส่งไปยังตำหนักที่ 3 รับโทษทัณฑ์ต่อ

          ชาวโลกไม่ว่าบุรุษเพศหรือสตรีเพศ หมั่นนำเอาเนื้อ หาคำสอนในหนังสือเทวราชโองการ แนะนำให้พลโลก พึงสังวร หรือพิมพ์หนังสือเทวราชโองการออกเผยแผ่ เห็นคน เจ็บไข้ได้ป่วยก็บริจาคยาช่วยเหลือ เห็นผู้อดอยากก็บริจาค ข้าวปลาอาหาร หรือบริจาคทานเงินทองให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากสำนึกบาปที่เคยก่อ ให้ถือคนผู้นั้นบุญบาปเท่ากัน โทษที่ เหลือยกเว้น วันใดนำวิญญาณมาถึง ส่งมอบให้ตำหนักที่ 10 จัดการให้ไปเกิดในวิถีมนุษย์

          ผู้ที่รักสรรพสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สั่งสอนแนะนำ เด็กๆ อย่าทำร้ายชีวิตแมลงต่างๆ เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 สาบานว่าจะละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว ไม่ต้องส่งผ่านนรกขุมต่างๆ จะถูกส่งตรง ไปยังตำหนักที่ 10 จัดให้ไปเกิดในแดนบุญ