ปฐมสาธุการพจน์ของเทพเจ้าฝูอี้ว

961 Views

คนสมัยนี้ มูลธรรมยิ่งมายิ่งเบาบาง เอะอะก็ทำแต่ ความชั่ว สร้างแต่บาป เง็กเซียนฮ่องเต้เทวราชเจ้าทรงมี จิตเมตตากรุณา โปรดเกล้าการทูลของสหเทพโพธิสัตว์เจ้าว่าต่อจากนี้ไป ศาสนิกชนใดทำผิดแล้วรู้ขมาบาปสำนึกผิด และกลับตัวกลับใจสร้างแต่ความดี จงลดโทษหรืออภัยโทษ ให้เป็นกรณีพิเศษ การโปรดเกล้าเทวราชโองการเพื่อให้ผู้คนที่ทำผิดแล้วรู้สำนึกบาป และแก้ไขในสิ่งผิด ละเว้นการทำชั่ว แต่น่าเสียดายพระราชดำริที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณานี้ ผู้คน ทั่วไปมักไม่ทราบ

ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้ายมบาลประจำเมือง ในเมืองต่างๆ ของโลกมนุษย์ เมื่อถึงวันเกิงเซิน จะมีเทพราตรีสัญจรออก ตรวจตราสืบหาว่า โลกมนุษย์มีผู้ใดน้อมเกล้าฯ นับถือคำสอน ของเทวราชโองการ หรือบริจาคทรัพย์ตีพิมพ์หนังสือเทวราช โองการออกเผยแผ่ ก็จะขึ้นทูลเกล้าเหนือหัวให้คนผู้นั้น ได้รับ ผลบุญมีชื่อเสียงเกียรติยศรุ่งโรจน์ทุกๆ ชาติ ผู้ใดที่ประสบ เคราะห์กรรม สามารถพิมพ์หนังสือเทวราชโองการออก เผยแผ่ก็จะพ้นเคราะห์ จากร้ายกลายเป็นดี ผู้ใดที่ประสพ โรคภัยไข้เจ็บนานวันไม่หาย ถ้าสามารถพิมพ์หนังสือเทวราช โองการออกเผยแผ่ ผู้นั้นจักโรคภัยทุเลา หรือหายจากโรคภัย ไข้เจ็บ และมีอายุยืนยาว สามีภรรยาคู่ใดไม่รักใคร่กลมเกลียว มักมีการทะเลาะวิวาท หรือลูกหลานไม่กตัญญูถ้ายอมพิมพ์ หนังสือออกเผยแผ่ สามีภรรยาคู่นั้นจักกลับรักกัน และลูก หลานก็จะว่านอนสอนง่ายทั้งกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ใดเดินทาง ไกลไปทำธุระหรือเป็นแขกต่างถิ่น สามารถนำหนังสือเทวราช โองการไปเผยแผ่ถึงแดนไกล ผู้นั้นก็จะรอดพ้นจากเคราะห์ กรรมของโจรขโมยหรือเภทภัยจากการเดินทาง ถ้านำ หนังสือไปเผยแผ่ถึงชนบท หรือเขตป่าเขาถิ่นทุรกันดาร พวกผีสางนางไม้ สิงห์สาราสัตว์ งูเงี้ยวอสรพิษทั้งหลายก็ไม่กล้ามากล้ำกรายทำร้าย การจัดพิมพ์หนังสือเทวราชโองการ ออกเผยแผ่ มิเพียงสามารถแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ยังสามารถลดโทษละบาปของตัวเองในปรโลก ได้รับนานาผลบุญ วาสนาพูนสุขในโลกปัจจุบันอีกมิรู้จบสิ้น

ขออนุโมทนาความสุขแด่ผู้จัดพิมพ์ด้วยเทอญ