คำนำ เทพยดา ชิวฉางฉุน

1,108 Views

การตอบสนองของบาปบุญคุณโทษ เหมือนเงาตามตัวติดตามไม่ลดละ สร้างบุญบุญเกื้อหนุน สร้างบาปบาปตอบสนองตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบัน เป็นเพราะฐานะของประเทศต่างกัน ของคนก็ต่างกัน มีเพียงสภาพของตน ส่วนใหญ่ก็มีฐานะของบาปบุญมาตัดสิน อันเป็นกฎแน่นอนของกฎแห่งกรรม
ไหนเลย!ชาวโลกจิตใจลุ่มหลงอยู่ในกิเลสจึงวนอยู่ในวัฏฏสงสารอันยาวนาน ทำให้จิตไม่กระจ่าง ไม่สงบ จึงประมาทในกฎแห่งกรรมที่ตอบนองอย่างน่ากลัวนัก มิน่าจิตใจคนยิ่งนานยิ่งหมกมุ่น แม้แต่เทพพุทธก็ยังระอาใจ ช่างน่าสมเพชเวทนา
ในโอกาสที่หนังสือ “บันทึกปรากฎการณ์นรกคนเป็น” แต่งเสร็จนี้ จะช่วยขุดคุ้ยจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อจะได้รู้เข้าใจและหันกลับมาประกอบความดีละความชั่ว เพื่อจะได้รับกรรมดีตอบสนองเป็นเพราะเบื้องบนเมตตาที่จะโปรดชาวโลกที่รู้ถึงความดีและประกอบคุณความดี รู้บาปและละบาปอันเป็นหนทางหนึ่งของธรรมขันธ์
วันนี้ทางโรงเจของท่าน รับหน้าที่แต่งหนังสืออันมีค่าซึ่งมีน้อยมากในโลกนี้ อาตมาจึงเขียนบทนี้เป็นคำนำ
ชีจิน ชิวฉางฉุน
ให้ไว้ ณ แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง
ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532