ตัวอย่างของอาหารธรรมชาติและอาหารที่ผ่านการดัดแปลง

1,020 Views

     ๑. เราควรรับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด อาหารที่เป็นธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่ผ่านการดัดแปลงน้อยที่สุดคนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างแท้จริง ดังนั้น อาหารที่เหมาะสมแก่คนเรามากที่สุด จึงได้แก่ อาหารจากธรรมชาตินั้นเอง อาหารธรรมชาติเป็นอาหารที่คุณภาพสูง ราคาถูก และหาง่าย เช่น ผักสด ผลไม้สด นมสด ฉะนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารธรรมชาติเหล่านี้ให้มากในแต่ละมื้อ

อาหารธรรมชาติ อาหารที่ผ่านการดัดแปลง
๑. ข้าวกล้อง ๑. ข้าวขาว ( ข้าวที่คนส่วนใหญ่รับประทานถูกขัดสีจนแทบไม่มีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่เลย )
๒. ผักสดหรือผลไม้สด ๒. ผักดองหรือผลไม้ดอง
๓. น้ำผลไม้สด ๓. น้ำผลไม้กระป๋อง,น้ำหวาน,น้ำอัดลม,ไวน์,เหล้า, เบียร์
๔. อาหารสด ๔. อาหารกระป๋อง ( นักโภชนาการเรียกอาหารเหล่านี้ว่า dead food ซึ่ง หมายความว่า เป็นอาหารที่หมดคุณภาพแล้ว แต่ยังรักษาสภาพภายนอกไว้ได้ด้วยสารกันบูด )
๕. มะนาว ๕. น้ำสมสายชู
๖. นมถั่วเหลือง,นมสด ๖. นมกระป๋อง
๗. ขนมปังที่ไม่ได้ขัดสี (whole wheat bread) ๗. ขนมปังขาว (white bread ที่คนส่วนใหญ่รับประทานอาหาร)
๘. ถั่วต้ม ๘. ถั่วเคลือบน้ำตาล
๙. วิตามินจากผักสด,ผลไม้ ๙. วิตามินจากยาเม็ด


     น่าเสียดายที่ความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันทำให้คนเราได้ทำลายสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงจากธรรมชาติไปอย่างมากมาย สารอาหารที่คุณค่าแก่ร่างกายได้สูญหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น เรานิยมทานข้าวที่ขัดสีจนขาว ซึ่งได้เสียคุณค่าของธาตุอาหารไปถึง ๑๙ ชนิด นอกจากนี้อาหารชนิดต่างๆ ยังถูกนำมาดัดแปลง ตกแต่งใส่สารเคมี และใช้เวลาในการปรุงแต่งนานเกินไป จนสูญเสียคุณค่าของสารอาหารตามธรรมชาติไปโดยไม่จำเป็น
     แพทย์และนักโภชนาการเป็นจำนวนมากยอมรับแล้วว่าการที่คนเราในปัจจุบันมีร่างกายอ่อนแอลง มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น เช่น มะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ก็เนื่องมาจากคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันละเลยในการรับประทานอาหารธรรมชาติและหันไปทานอาหารสำเร็จรูปที่มีการดัดแปลงใส่สารเคมีมากเกินไป เช่น อาหารกระป๋อง, ผลไม้กระป๋อง, อาหารที่ใส่ผงชูรส, อาหารที่มีดินประสิวเจือปน, อาหารที่ใส่สี หรือยากันบูด เป็นต้น เช่นนี้แล้วเรายังจะไม่หันกลับมารับประทานอาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเองให้มากขึ้นอีกหรือ?