หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติ

1,047 Views

     หลักในการรับประทานอาหารธรรมชาติอย่างง่าย ๆ มีดังนี้
     ๑. พืชผักผลไม้สด ๆ ควรเลือกหามารับประทานตามฤดูกาลวันละชนิด สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด มะละกอ เป็นต้น
     ๒. ถั่วต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากถั่ว เผือก มัน เช่น น้ำมันถั่ว ถั่วต้ม ถั่วนึ่ง ฯลฯ
     ๓. เมล็ดพืช เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เกาลัด มะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะขาม งาขาว งาดำ ฯลฯ
     ๔. ข้าว ควรรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ถ้ารับประทานเป็นประจำจะมี คุณประโยชน์มาก
     ในการปรุงเป็นอาหารของแต่ละชาติ ปัจจุบันมีตำราการปรุงอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่มากมาย ทำให้ผู้ที่สนใจได้สนุกเพลิดเพลินอยู่กับการทดลองปรุงได้เป็นอย่างดี
     อย่าลืมว่า การกินอาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุด จะได้ประโยชน์มากที่สุด ทุกวันนี้ มีผู้คนทั่วทุกมุมโลก หันมาสนใจรับประทานอาหารธรรมชาติกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจน ทั้งที่เป็นผู้ทรงคุณความรู้นักวิชาการ ต่างก็เชื่อถือในอาหารธรรมชาติ อันปราศจากเนื้อสัตว์ด้วยกันทุกคน

     โภชนาการมีผลต่อสุขภาพมากที่สุด ฉะนั้นทุกคนจึงควรศึกษาให้เข้าใจ และรู้จักป้องกันตัวเองมิให้เกิดโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย อาการจิตเศร้า เหนื่อยหน่าย อ่อนเพลีย หงุดหงิด โกรธง่าย ปวดหลัง ปวดหัว นอนไม่หลับ เป็นต้น
     ในหลักของโยคีอินเดียกล่าวว่า ร่างกายเกิดขึ้นจากส่วนในสุด อาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะสร้างเสริมจากภายในขึ้นมาเป็นชั้น ๆ จะปรากฏออกมาเป็นร่างกายและผิวหนังชั้นนอกสุด เราสามารถตรวจดูสุขภาพอนามัยร่างกายโดยสังเกตที่ลิ้น ดวงตา เล็บ เส้นผม ฟันและผิวหนังเพราะลักษณะภายนอกบ่งบอกถึงความมีสุขภาพอนามัยดีจากภายใน
     มีคำกล่าวว่า “คุณเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คุณกิน” (You are what you eat) เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ เราต้องกินอยู่ทุกวันจนวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าเรากินอาหารที่มีโรคภัย เราก็เจ็บป่วยเป็นโรคนั้น ถ้าเรากินอาหารบริสุทธิ์สะอาด ร่างกายก็จะแข็งแรง ปลอดภัย ถ้าหากเราเริ่มต้นกินอย่างผิด ๆ ก็จะผิดไปตลอดชีวิต ตลอดชีวิตก็มีแต่โรคภัยคุกคามเบียดเบียนหาความสุขไม่ได้ และอายุสั้น ถ้ารู้จักการกินอย่างถูกต้อง ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขไปตลอด ร่างกายย่อมแข็งแรงมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว
     ฉะนั้น สุขภาพอนามัยที่ดีเริ่มต้นจากการกินที่ถูต้อง
     เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ปีทากอรัสนักปราชญ์เอกของโลกได้กล่าวว่า “อาหารผักผลไม้สด ๆ จากธรรมชาติเท่านั้นที่จะให้พลังชีวิต และความสดชื่นแจ่มใสแก่มนุษย์ได้อย่างเต็มที่” นั่นก็คือสิ่งที่เราบริโภคจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อร่างกายและจิตใจของเรา ผู้ที่ต้องการมีร่างกายแข็งแรงสดชื่น จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีชีวิตชีวา ควรเลือกรับประทานอาหารทีให้พลังชีวิตสูง

     พืชผักผลไม้เป็นอาหารที่มีพลังชีวิตสูง ทุกชีวิตบนโลกอยู่ได้ด้วยพลังจากดวงอาทิตย์ อันเป็นพลังที่ให้ความมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล พลังเหล่านี้พวกพืชสีเขียว ผัก ผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง สามารถเก็บกักเอาไว้ได้เป็นระยะเวลานานและดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใด เมื่อเราบริโภคอาหารพืชผักผลไม้ก็ได้รับเอาพลังนั้นเข้าไว้ได้ตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักผลไม้ที่เพิ่งเก็บมาสด ๆ
     ในเมล็ดพืช เช่น ถั่ว มีพลังชีวิตสูงมาก จนสามารถที่จะเติบโตเป็นชีวิตใหม่ได้เอง แม้จะเก็บไว้เป็นเวลานาน ตรงกันข้ามกับเนื้อสัตว์ ทันทีที่สัตว์ตายลงก็สูญเสียพลังชีวิตไปจนหมดสิ้น แล้วขบวนการบูดเน่าของเนื้อก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว
     เพื่อให้เรามีชีวิตที่ร่าเริงสดใส แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืนยาว เราจึงควรพยายามเลือกบริโภคอาหาร ที่มีพลังชีวิตสูงให้มาก ๆ ในแต่ละวัน
     การกินด้วยความไม่รู้ย่อมเป็นเหตุให้เจ็บป่วย สุขภาพทรุดโทรม
     กินเป็น คือการรู้จักกินที่ถูกต้องจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง รูปร่างสวย อายุยืนยาว ดูสดใสไม่แก่ก่อนวัย
     กินไม่เป็น รูปร่างอ้วนเกินไปเทอะทะ เป็นแหล่งสะสมโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน เส้นโลหิตตีบ โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ทำให้อายุสั้นตายเร็ว
     ไม่มีจะกิน ก็ผอมโซ ซูบซีด ร่างกายซูบโทรมเป็นโรคขาดอาหาร ขาดวิตามิน แก่ก่อนวัย อายุสั้น
     ฉะนั้นทุกคนจึงควรหันมารับประทานอาหารธรรมชาติเสียวันนี้ เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่เสียค่าหยูกยา แก่ช้าและแข็งแรง