อาหารธรรมชาติของมนุษย์

1,039 Views

     อาหารของชนแต่ละชาติในโลกล้วนแตกต่างกันออกไปตามความนิยมของตน มีวิธีการปรุงและรส ชาดที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เช่น ชาวยุโรป อเมริกา ชาวตะวันตกทั้งหลาย จะนิยมอาหารที่มีรสอ่อน ๆ มักไม่คุ้นกับอาหารของชาวเอเชียซึ่งนิยมรสเข้มข้น ปรุงด้วยเครื่องเทศ มีรสจัดและเผ็ด แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกชาติทุกภาษาในดลกรับประทานได้เหมือนกันหมดก็คือผลไม้และพืชผักสด ๆ แม้ว่าแต่ละชาติจะรับประทานอาหารแตกต่างกันในรส ชาด แต่ชนทุกชาติทุกภาษาในโลกล้วนชื่นชอบผลไม้และผักสด ๆ เหมือนกันหมด
     ฉะนั้น ผลไม้และผักสด ๆ ทุกชนิดจึงเป็นอาหารที่แท้จริงของมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าชนชาติใดก็สามารถรับประทานผักสดผลไม้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแยกแยะนำไปปรุงโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกคนต่างมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารที่เป็นธรรมชาติแท้อันบริสุทธิ์
     ปัจจุบันคำว่า “อาหารธรรมชาติ” หมายถึงอาหารที่ได้มาจากพืชผักผลไม้ล้วน ๆ ไม่มีเนื้อสัตว์หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของสัตว์เจือปนอยู่ ไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารที่ต้องผ่านการปรุงด้วยความร้อน หรือเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้ทันทีจากธรรมชาติโดยตรง
     การบริโภคอาหารธรรมชาตินี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่อย่างใด มีหลักฐานยืนยันว่าในทุก ๆ ส่วนของโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย ยุโรปหรืออเมริกา นับย้อนหลังไปหว่า ๓ ถึง ๔ พันปี ก็มีบรรดากลุ่มชนผู้ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารธรรมชาตินี้แล้ว
     ผู้คนที่กินอาหารธรรมชาติ เรียกชื่ออาหารประเภทนี้ต่างกันออกไป เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น แต่ทั้งหมดก็คือการรับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยไปตามความนิยม หลักการ ความเชื่อถือของชนในแต่ละกลุ่ม

     เราจัดกลุ่มของผู้บริโภคอาหารธรรมชาติเป็น ๓ ลักษณะดังนี้
๑. ประเภทที่กินแต่พืช ผัก ผลไม้ล้วน ๆ (VEGAN)ได้แก่ผู้ที่รับประทานเฉพาะผักผลไม้ ข้าว งา เมล็ดธัญญาพืช ถั่วเปลือกแข็งต่าง ๆ บรรดานักบวชโยคีในอินเดียซึ่งรับประทานแต่อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ใด ๆ และคนที่กินอาหารเจซึ่งมีรับประทานพืชผักบางชนิด เช่น กระเทียม หัวหอม ก็จัดอยู่ในประเภทนี้
๒. ประเภทที่กินพืช ผัก ผลไม้ทุกชนิด (LACTO VEGTARIAN) และผลิตผลจากสัตว์บางชนิด เช่น น้ำผึ้ง นม และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย นมเปรี้ยว เป็นต้น
     ๓.ประเภทที่กินพืช ผัก ผลไม้ทุกชนิด และกินนม ผลิตภัณฑ์จากนม (LACTO OVOVEGETRAIAN) น้ำผึ้งและรับประทานไข่ร่วมด้วย
     แต่อาหารทั้ง ๓ ประเภทนี้ จะต้องไม่มีจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดปะปนโดยเด็ดขาด