เหตุแห่งความมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง

953 Views

     หากท่านต้องการมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก็ควรปฏิบัติตามเหตุแห่งความมีอายุยืนยาวและสุขภาพดีดังต่อไปนี้ คือให้รู้จัก เลือก เลิก ลด ละ
     1.เลือก คือเลือก รับแระทานอาหารที่ถูกต้องตามธรรมชาติอันแท้จริงของมนุษย์เท่านั้น
     2.เลิก คือเลิก สูบหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ทำลายสุขภาพร่างกายโดยตรง ควรหาโอกาสออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ่อย ๆ และรับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำ
     3.ลด คือลด การทำงานอย่างเกินกำลังลง จัดให้อยู่ในความพอดีกับสภาพร่างกายที่พอจะรับได้ เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากการทำงาน ต้องรู้จักออกกำลังกาย ควรเดินเล่นช้า ๆ ตามสบายบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย หาโอกาสอยู่ในสถานที่อันสงบเงียบ ร่มรื่น และแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ ควรใช้สายตามองดูสีเขียวของใบไม้ต้นหญ้าสักพักหนึ่งจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นกระปรี่กระเปร่า มีกำลังวังชากลับฟื้นคืน พร้อมที่จะทำงานในวันใหม่ต่อไป
     4.ละ ทิ้งอารมณ์ไม่ดีและจิตใจที่คิดถึงแต่ในทางร้าย ๆ เสียทั้งหมด พึงเตือนตนเองอยู่เสมอว่า จิตใจและอารมณ์ที่เลวร้ายทั้งหลายเป็นเหมือนไฟ ซึ่งเราจุดขึ้นมาเผาตัวเองให้ร้อนรนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องทุกข์ทรมานปราศจากความสุขควรเอาความคิดของเราทั้งหมดหันไปหาสิ่งที่ดี ๆ มองแต่ด้านดีของผู้อื่น มีจิตเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ โอบอ้อมอารี และจริงใจกับทุกคนที่อยู่รอบข้าง
     ถ้าท่านต้องการมีอายุยืนยาวสุภาพแข็งแรง ก็ต้องไม่ประพฤติตามเหตุแห่งอายุสั้น ท่านประพฤติอย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่มีใครเปลี่ยนท่านได้ นอกจากตัวของท่านเอง.