ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง

978 Views

     หากจะถามว่าใครบ้างอยากอายุสั้น? ก็คงไม่มี....ทุกคนล้วนอยากมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้เพราะเป็นยอดปรารถนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ ดังจะได้ยินคำอวยพรที่คุ้นหูกันอยู่บ่อย ๆ ว่า “ขอให้อายะมั่นขวัญยืน ขอให้อยู่กันจนแก่เฒ่า” นั่นก็แสดงว่า ทุกคนล้วนไม่อยากเจ็บก่อนตาย ไม่อยากตายก่อนแก่ คนเราแม้จะมีเงินทองมากมายเหลือคณานับ แต่ถ้าอายุสั้นเสียแล้วจะมีความหมายอะไรเล่า ถ้าหากอายุยืนยาวแต่กลับเต็มไปด้วยโรคภัยมาเบียดเบียน เช่นนี้แล้วชีวิตก็คงหาความสุขไม่ได้ โรคภัยไข้เจ็บเผาผลาญเงินทองและทำลายความสุขในชีวิตไปจนหมดสิ้น บางคนล้มป่วยลงเพียงคราวเดียว เงินทองที่สะสมมาตลอดชีวิตก็ยังไม่พอที่จะเยียวยารักษา เพราะฉะนั้นการมีอายุยืนยาวและสุภาพแข็งแรงจึงเป็นมงคลแก่ชีวิตประการหนึ่งที่ทุกคนมุ่งหมายปราถนา
     อายุเท่าไหร่ล่ะ....จึงจะเรียกว่าเป็นคนอายุยืน? จากการเฉลี่ยของคนในแต่ละส่วนของโลกเป็นอย่างนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซีย ผู้คนมีอายุยืนถึง ๑๒๐ ปีไม่เพียงแต่พวกเขาจะอายุยืนเท่านั้น ทุกคนยังมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย จากรายงานการสำรวจพบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ซึ่งมี อากาศดี แสงแดดดี มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารจำพวก เมล็ดธัญญาพืช ผักและผลไม้เป็นหลัก ทุกคนได้ออกกำลังกายด้วยการทำงาน อาหารส่วนใหญ่ของพวกเขาได้จากธรรมชาติรอบข้าง เช่น ผักสด ผลไม้ น้ำผึ้งป่า ฯลฯ การเพาะปลูกพืชผักที่นำมาเป็นอาหารมิเคยใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงใด ๆ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยให้สามารถเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร ทำให้เนื้อสัตว์เป็นของหายากและไม่เป็นที่นิยมบริโภคกันเลยตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว ชาวบ้านทั้งหลายในหมู่บ้านนี้จะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมาก หากมีผู้เสียชีวิตลงในขณะที่มีอายุ ๘๐-๙๐ปี พวกเขาจะพากันกล่าวว่า “โถ....ช่างอายุสั้นจริง ๆ”
     ที่เมืองฮันซ่าซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียและปากีสถาน ชาวเมืองนี้รับประทานแต่อาหารมังสวิรัติ มีรับประทานเนื้อสัตว์เลยสืบต่อกันมาเป็นพัน ๆ ปีแล้ว แต่ทว่าชีวิตความเป็นอยู่และการเพาะปลูกเริ่มได้รับผลกระทบจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมตามแบบชุมชนเมือง มีการใช้วิทยาการต่าง ๆ เช่น ใส่ปุ๋ยเคมี และพ่นยาฆ่าแมลงในการเกษตร ดังนั้นจึงพบว่าอายุเฉลี่ยของคนเมืองนี้ลดลงเหลือประมาณคนละ ๙๐-๑๐๐ ปีเท่านั้น
     แต่ครั้นคณะสำรวจ ได้เดินทางไปยังแถบขั้วโลกเหนืออันเป็นที่อยู่ของชาวเอสกิโม ทุกคนก็ต้องพากันประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้คนที่นั่นมีอายุมีเกิน ๔๐ ปี! ร่างกายของพวกเขาทรุดโทรมต้องป่วยเป็นโรคต่าง ๆ มากมาย มีรูปร่างแคระแกรนสุขภาพไม่แข็งแรง อายุเฉลี่ยของคนในหมู่บ้านนี้เพียง ๒๗ ปีครึ่งเท่านั้น คณะสำรวจพบว่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นน้ำแข็งทั้งหมด และอากาศซึ่งหนาวจัดเป็นเหตุให้มีสามารถเพาะปลูกพืชผักชนิดใดได้เลย ชาวบ้านทั้งหมดต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ ดังนั้นอาหารหลักที่ต้องบริโภคไปตลอดชีวิตตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทุกประเภท ล้วนได้มาจากสัตว์ร่างกายและผิวหนังของพวกเขาไม่มีโอกาสได้รับแสงแดดเลย
     เราลองหันมาดูข้อมูลสถิติอายุของคนในทวีปเอเซียดูบ้าง พบว่าอายุเฉลี่ยของคนเอเซียอยู่ในระหว่าง ๕๐-๖๐ ปีและส่วนใหญ่เมื่ออายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ไม่ว่าหญิงหรือชาย มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขข้อ โรคตับ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ฯลฯ จากการสำรวจพบว่า ในทวีปเอเซีย แม้ภูมิประเทศจะอุดมสมบูรณ์ดี มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แต่ทว่าในการเพาะปลูก เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยและ ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่มากจนน่ากลัว น้ำและอากาศในแหล่งชุมชนเมืองมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น อาหารหลักของประชากรส่านใหญ่เป็นอาหารพืชผักและเนื้อสัตว์ในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กัน พบว่าอายุเฉลี่ยของคนในเมืองสั้นกว่าผู้คนที่อยู่ในชนบท อาหารของคนในชนบทโดยมากเป็นพืชผักผลไม้และมีโอกาสบริโภคเนื้อสัตว์กันน้อย แต่แม้ว่าชาวชนบทจะสามารถปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้เองแต่พวกเขาก็มิได้บริโภคให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการดังนั้นชาวชนบทจำนวนไม่น้อยจึงยังคงเป็นโรคขาดสารอาหาร และเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยกลางคน จากตัวอย่างดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายพากันฉงนสงสัยว่า ทำไมยิ่งนานวันวิทยาการเจริญก้าวหน้าขึ้น แต่อายุของคนกลับถดถอยสั้นลงเรื่อย ๆ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุของคนในแต่ละถิ่นไม่เท่ากัน มีสุขภาพดีเลวต่างกัน ทำอย่างไรจึงจะมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง?