บทสุดท้าย

962 Views

     การกินเจ เป็นหน้าที่แรกเริ่มของมนุษย์ นับตั้งแต่แรกเกิด และจะต้องอยู่เคียงคู่ลมหายใจของมนุษย์ทุกคนจนวันสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะผู้บำเพ็ญธรรมเท่านั้นหากมนุษย์ละเลยหน้าที่ของตน ไม่เบียดเบียนเข่น ฆ่า ซึ่งกันและกัน ย่อมไม่สามารถจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ แม้จะคงรูปกายภายนอกเป็นมนุษย์อยู่ก็ตาม
      “คนกินเจ” เป็นเพียงผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแล้วเท่านั้นหาใช่เป็นคุณอันวิเศษเกินปกติวิสัยของมนุษย์ไม่ ขอให้สาธุชนผู้มี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนแล้วอย่าได้ย่อท้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ จงตั้งมั่นอยู่ในความสงบเสงี่ยมสำรวมการกระทำ สำรวมวาจา สำรวมจิต ให้จงดี
     จงแสดงเหตุและผลที่ถูกต้องดีงาม ด้วยวาจา อันเปี่ยมเมตตาแก่ผู้ที่กำลังค้นหาหนทางสู่ความจริง เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของเบื้องบน แม้นไม่ใช่เบื้องบนเมตตาไฉนเลยจะได้ประจักษ์แจ้งใน “สัจจธรรม”
     ขอให้เราทั้งหลาย จงรวบรวมพลังกาย พลังใจทั้งหมดที่มีอยู่ออกไปฟันฝ่าคลี่นพายุลมฝนในทะเลทุกข์ เพื่อฉุดช่วยเวไนยสัตว์ที่ยังคงลอยคออยู่ท่ามกลางความมืดมนให้ได้ขึ้นสู่นาวาธรรม มิให้หลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวก่อนที่เวลาสุดท้ายจะมาถึง
     เวลานี้โลกกำลังหมุนเวียนอยู่ทุกทิวาราตรีเวลาทุกวินาทีกำลังล่วงเลยไปไม่คอยท่าชีวิตแห่งความแก่เฒ่าชราก็กำลังดำเนินเรื่อยๆไปไม่หยุดหย่อนเลยแม้เสี้ยววินาทีประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืน ประเดี๋ยวปีเวลาที่จะอยู่ต่อไปสักกี่วันก็ไม่อาจรู้ได้อีกไม่ช้าก็จะต้องถูกแผ่นดินกลบร่าง บ้างก็ถูกเผาเป็นเถ้าธุลีเป็นอย่างนั้นทุกๆคนไม่มีข้อยกเว้น
     หากท่านใดศึกษา “การกินเจ” จนเข้าใจและเกิดพลังศรัทธาขึ้นแล้วในดวงจิต ขอเชิญลงมือปฏิบัติกิจอันเป็นมหากุศลโดยเลิกกินเลือดเนื้อผู้อื่นเสีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบไป เทอญ...