9. หลงติดอยู่ใน “ความอร่อยลิ้น” นำไปสู่ความวิบัติ

931 Views

      ผู้มีความรู้มากมาย แม้จะได้ศึกษา เหตุ และผลของ “การกินเจ” อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ได้ยินได้ฟังมาก็มากแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ เป็นด้วยเหตุใดกันเล่า? หากมิใช่เพราะว่าต่างพากันหลงติดอยู่ใน “ความอร่อยลิ้น” ของตน
      มีนักบุญท่านหนึ่งได้คำนวณว่า ในชีวิตของคน ๆ หนึ่งที่มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 60 ปี จะต้องกินวัวควายกว่า 3,000 ตัว เป็ดไก่ 20,000 ตัว ปลาถึง 200,000 ตัว ออกจะน่าใจหายอยู่ไม่น้อยที่คนเรามีชีวิตอยู่คนเดียวจะต้องล้างผลาญชีวิต วัว ควาย เป็ด ไก่ ปลา และสัตว์ต่าง ๆ เสีย มากมายก่ายกองเช่นนี้
      อย่าเห็นแก่ความอร่อย โดยที่ของอร่อยนั้นได้จากการทำลายชีวิตผู้อื่น เราได้รับผลจากการกินเนื้อเพียงความพอใจที่ “ลิ้น” ซึ่งมีความยาวเพียง 3 นิ้วเท่านั้น แต่ชีวิตสัตว์ต้องคอขาดบาดตายถูกฆ่าอย่างทุกข์ทรมานยิ่งยวดดูไม่คู่ควรกันเลย
      มนุษย์ได้พยายามคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ให้ปรากฏขึ้นแก่โลกเป็นอันมาก เช่น ไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ แต่จะบังคับลิ้นอันนิดเดียวให้เสพอาหารธรรมชาติที่ถูกต้องสมควร สละความอร่อยที่เต็มไปด้วยพิษภัยและความตาย เพื่อสุขภาพอนามัยและศีลธรรม เท่านี้ไม่ได้เลยเชียวหรือ?
      มนุษย์ใช้ความรู้ความฉลาดจับสัตว์ไม่ว่าที่อยู่บนพื้นดินในน้ำ บนอากาศ และแม้กระทั่งที่อยู่ในรู มนุษย์ก็พากันขุดคุ้ยขึ้นมา เพื่อลิ้นเพื่อปากแลัวลุกลามไปจนถึง ฆ่าเพื่อความสนุกบันเทิง
      มนุษย์ยิ่งกินเนื้อมาก ก็ยิ่งดุร้ายมากขึ้นจนไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ากลัว เท่ากับความดุร้ายของมนุษย์ มนุษย์หลงมอมเมาตัวเองด้วยการกินเนื้อเป็นเหตุให้เต็มไปด้วยราคะโทสะ โมหะ โลภมากรุกรานแย่งชิงแผ่นดินผู้อื่น คอยคิดแต่จะสร้างอาวุธร้ายแรงใหม่ ๆ ขึ้น มาทำสงครามย่ำยีประหัตประหารซึ่งกันและกัน
      เมื่อจิตใจของมนุษย์ตกต่ำลงถึงเพียงนี้ ทุกคนสะสมบาปไว้คนละมาก ๆ ย่อมเป็นมูลเหตุบันดาลให้โลกธาตุวิปริต ธรรมชาติแปรปรวนเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม แผ่นดินไวร้ายแรงนานัปการดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
      แท้จริงแล้วโลกใหม่อันบริสุทธิ์สดใส โลกในอุดมคติของมนุษยชาติ โลกที่ไม่เบียดเบีนกันกำลังรอท่านอยู่เพียงแต่ท่านยอมสละสิทธิ์การกินอันไม่ชอบธรรมนั้นเสีย
      ลิ้นของมนุษย์ได้ทำให้เกิดความทุกข์ยากคอขาดบาดตายบ้านแตกเมืองตื่นให้แก่มนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายมาชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ แล้วเราจะมัวนิยมชมชื่นตามใจลิ้นเพื่อ “ความอร่อย” กันอยู่ทำไม ?