8.กินเจทุกวัน คือ การทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ทุกวัน

1,079 Views

     สาธุชนผู้ใจบุญ นิยมปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ ถือเป็นกุศลที่ให้ทานชีวิตผู้อื่นตั้งแต่ครั้งโบราณ หากใครปล่อยสัตว์ชนิดใดไปแล้ว ก็ต้องไม่กินสัตว์ชนิดนั้นอีกเลยตลอดไป แต่ในปัจจุบันความเชื่อถือ นี้เสื่อมคลายลงคนทั้งหลายเมื่อปล่อยสัตว์ไปแล้ววันต่อไปก็กลับไปกินอีก บุญกุศลจึงรั่วไหลไปหมด
     วันที่คนทั้งหลายนิยมทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ ได้แก่วันขึ้นปีใหม่ วันครบรอบวันเกิดมีเพียง 2-3 วัน รวมแล้วในปีหนึ่งจะทำกุศลปล่อยชีวิตได้ไม่ถึง 30 ชีวิต ส่วนที่เหลืออีก 300 กว่า วันกินชีวิตผู้อื่นเข้าไปทุกวันรวมแล้วเป็นพันๆ ชีวิต กินกับปล่อยดูไม่สมดุลกันเลย กินเจ 1 วัน ก็ปล่อยชีวิตสัตว์ 1วัน
     ดังนั้น กินเจทุกวันก็ได้สร้างสมบุญกุศลปล่อยชีวิตสัตว์ทุกวันย่อมต้องดีกว่า
      ปัจจุบันในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา สาธุชนจำนวนมากเริ่มเห็นแจ้งในความจริงว่า “การกินเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องตาย” จึงพากันงดเว้นเนื้อสัตว์หันมากินเจ บ้างก็จะนำเอาอาหารมังสวิรัติอาหารเจ ไปถวายแด่พระผู้ทรงศีล นักบวช นักพรต ด้วยความเห็นชอบที่ว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงล้วนเป็นเนื้อนาบุญของโลกการถวายอาหารเนื้อสัตว์แก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนเอาต้นหญ้าขวากหนามไปปลูกในนาข้าวที่กำลังงามนำเอาบาปไปปลูกในนาบุญ ไม่ควรกระทำเลย
      การที่บรรดาสาธุชนพร้อมใจกันปฏิบัติเช่นนี้โดยไม่มีใครบังคับก็เพราะต่างมีมโนธรรมอันสว่างเป็นประทีปส่องนำทางให้บังเกิดสติระลึกได้นั่นเอง       การทำทานที่เกี่ยวกับชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะงดเว้นจากการฆ่า งดเว้นการกินหรือบอกให้ผู้อื่นงดฆ่า งดกิน เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การทำบุญอย่างอื่น ๆ มีผู้ใจบุญทำกันมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศ แต่การทำบุญโดยเลิกกินเลือดกินเนื้อสัตว์มีผู้ทำน้อยเหลือเกิน
      ขอเชิญชวนทุกท่านและคนใกล้ชิดรอบข้างท่านร่วมเดินทางสู่วิมานในสวนสวรรค์ สำหรับคนกินเจซึ่งยังคงมีที่ว่างอยู่มาก เพื่อจะได้ไปอยู่ด้วยกันหลาย ๆ คนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา