6. คนกินเจ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

1,058 Views

     ความประมาทเป็นทางสู่ความฉิบหาย คนเรานอนพื้นดินหรือนอนบนเตียงทอง ก็ได้เพียงแค่ “หลับ”
     กินจะดีวิเศษแค่ไหนหรือกินพอให้ชีวิตอยู่ได้ก็ได้เพียงแค่ “อิ่ม”
      กินเนื้อก็อิ่ม กินเจก็อิ่มได้       กินเนื้อก็ต้องตาย กินเจก็ต้องตายเหมือนกัน       แต่ “กินเนื้อ” มีโรคภัยเบียดเบียนมีหนี้สินเวรกรรมติดตามให้ได้รับทุกข์ทรมานก่อนตาย
      “กินเจ” ร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยเบียดเบียนจึงแก่ตายตามอายุขัย
      กินเนื้อ ตายแล้ว ยังมีหนี้สินเวรกรรม ติดตัวต้องชดใช้
      กินเจ ตายแล้ว ไม่มีหนี้สินเวรกรรม เป็นอิสระ แล้วเราจะเลือกเอาอย่างไหน?
     ในเวลาจะดับชีพ วิญญาณกำลังจะออกจากร่างไป เป็นระยะหัวเลี่ยวหัวต่อ จิตจะมีกำลังกล้าแข็ง จะไปสู่สุคติก็ได้ ก็เพราะไม่มีเจ้าหนี้นายเวรมาทวงเลือดเนื้อทวงชีวิต คนที่สร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เมื่อใกล้จะตายมักมีอาการเป็นลางบอกเหตุต่าง ๆ บางคนก็หวีดร้อง ดิ้นรน ทุรนทุราย โหยหวน หวาดกลัวสุดขีดเหมือนสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเรื่องเช่นนี้พบเห็นกันอยู่เสมอ วิญญาณของเขาย่อมไปสู่ทุคติภพ ต้องไปรับทุกข์ทรมานหลังจากตายแล้วทั้งสิ้น
     ฉะนั้นคนกินเจจึงเป็นผู้ไม่ประมาทต่อเหตุการณ์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ความจริงบาปกรรมจาการกินเนื้อ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าว่าจะไปพบกับอะไรก็ได้ เพราะในชาตินี้คนกินเนื้อก็มีแต่โรคภัยร้ายแรงเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์ทรมานก่อนแล้ว
      โทษของการกินเนื้อเพียงชาตินี้ ก็เห็นตำตาไม่ร้องรอให้ถึงชาติหน้า ในโลกนี้เราอาจมียศถาบรรดาศักดิ์ มีบ้านเรือนใหญ่โตโอ่อ่ามีทรัพย์สินเงินทอง มีสามี บุตร ภรรยา ข้าทาสชายหญิง มีที่อยู่ที่กินพร้อมบริบูรณ์ แต่ในโลกหน้าเล่า เราเตรียมตัวให้บริสุทธิ์ พร้อมบริบูรณ์แล้วหรือ? เราไม่เป็นหนี้เป็นสินใครแล้วหรือ?
     เราทุกคนไม่ควรประมาท คนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปเวรน่าจะคิดเผื่อเอาไว้ว่า หากบุญกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง โลกหน้ามีจริงเขาต้องไปชดใช้หนี้จะต้องไปลำบากยากแค้นอย่างไรก็ไม่รู้ควรป้องกันไว้ดีกว่า หากเวลานั้นมาถึงตัวจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยต้องก้มหน้ารับกรรมไปแต่เพียงอย่างเดียว