5. ทำไมการกินเนื้อจึงสร้างหนี้สินเวรกรรมติดตัว?

1,118 Views

     คนทั้งหลายมักจะคิดไปได้ไกลแค่ปลายจมูกตัวเอง นึกถึงแต่ปาก ไม่เคยคิดถึงหนี้สินเวรกรรมที่จะต้องได้รับการกินเลือดเนื้อทั้ง ๆ ที่เขาไม่ยอมย่อมต้องถูกตามอาฆาตพยาบาทจองเวร
     หากคิดกันให้ดีแล้ว คนที่ถูกแทงตาย ถูกเชือดคอตายถูกตีตายก็จะเรียกว่า “ตายโหง” การตายที่ผิดธรรมดา ผู้คนต่างหวาดกลัวกันมาก หมู ไก่ วัว ควาย ฯลฯ ก็ถูกแทงถูกเชือดต้องตายโหงเช่นกัน จิตวิญญาณจึงเต็มไปด้วยความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาท
     มีคำกล่าวอยู่ว่า “ร่างกายของมนุษย์เป็นป่าช้า ที่ฝังศพของสัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาล” ศพของมนุษย์เขาฝังกันไว้ใต้ดินแต่น่าแปลกประหลาดที่ศพหมู ศพวัว ศพควาย ศพของสัตว์ต่าง ๆ มนุษย์พากันฝังไว้ในท้องตัวเอง เวลาที่สัตว์เจ็บป่วยล้มตาย คนก็เอาไปฝังดินเสียทันทีด้วยกลัวโรคภัย แต่เวลามีสัตว์ตายโดยการฆาตกรรม ด้วยคมมีดของคนฆ่าสัตว์ คนกลับเอาไปฝังไว้ในกระเพราะของตนเสียทันทีเหมือนกัน ดังนั้นกระเพาะของคนก็คือ “ป่าช้า” สำหรับบรรดาสัตว์ทั้งหลายคนกินเนื้อ ก็คือ “หลุมฝังศพที่เดินได้” นั่นเอง
     ถ้าพูดตามกฏธรรมดาโลก เราเป็นหนี้ใครก็ต้องชดใช้ฆ่าเขาก็ต้องถูกเขาฆ่า กินเลือดเนื้อของเขาก็ต้องถูกเขากินเลือดเนื้อคืนบ้าง ชีวิตใช้คืนด้วยชีวิต เนื้อใช้คืนด้วยเนื้อความตายใช้คืนด้วยความตาย เป็นที่เที่ยงธรรม โลกนี้จึงเต็มไปด้วยการจองเวรติดตามทวงหนี้ไม่รู้จักจบสิ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยเมตตาจิต ต้องการระงับการจองเวรจึงโปรดแสดงหลักธรรมและให้โอกาสมนุษย์ได้ถือศีลกินเจสะสางหนี้เสียให้หมดสิ้นการหยุดกินเนื้อ คือการตัดหนี้สินเวรกรรม หยุดการจองเวรซึ่งกันและกัน
     หากเราเป็นหนี้ผู้ใดแล้วหลบหนีไม่ยอมชดใช้ก็คือ “คนโกง” โกงมนุษย์ด้วยกัน แล้วหลบหนีก็มีแต่จะโกงฏกแห่งกรรม โกงบาป โกงบุญ โกงนรก โกงสวรรค์ เห็นจะโกงกันไม่ได้ หนีเสือหนีจระเข้พอจะหนีกันได้แต่จะหนีเวรกรรมนั้นไม่มีทางเลย