2.ไม่ได้ฆ่าสัตว์ แต่กินเนื้อสัตว์ เป็นความผิดบาปไหม?

1,790 Views

      ผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ต่างรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นบาปมหันต์แต่ก็หาได้เกรงกลัวต่อเวรกรรมที่ต้องชดใช้ไม่ เพราะความมืดบอดความโลภ ความหลงเข้าครอบงำ คนทั้งหลายจึงไม่ยอมรับว่า “การกินเนื้อเป็นความผิด”
      กฎธรรมดาเมื่อมีการกินก็ต้องมีการฆ่า เพราะสัตว์ทุกตัวมีชีวิตเป็นๆ เมื่อจะกินจึงต้องถูกนำไปฆ่าก่อน กินโดยไม่ฆ่านั้นไม่มีเลยในโลกนี้ “กินคู่กับฆ่า” เป็นของคู่กัน ไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่า “คนกิน” และ “คนฆ่า” ก็มีความผิดเท่ากันเหมือนมือซ้ายกับมือขวา อยู่ในคนๆเดียวกัน มือขวาไปฆ่าใคร เมื่อถูกจับก็ต้องถูกใส่กุญแจมือทั้ง 2 ข้าง จะไต้แย้งว่ามือซ้ายไม่ผิดเพราะไม่ได้ฆ่า ไม่ยอมให้จับไปด้วย ย่อมเป็นไปไม่ได้
      ถ้าคนๆ หนึ่งไม่ได้ลงมือฆ่าเอง แต่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าแทนเมื่อศาลพิพากษาโทษก็ต้องตัดสินให้ทั้ง 2 มีความผิดร่วมกันโทษฐาน “สมรู้ร่วมคิด” ฆ่าผู้อื่น เพราะทั้งคนฆ่าและคนกินได้ประโยชน์ร่วมกัน คนฆ่าก็หวังได้เงิน คนกินก็ได้อิ่มอร่อยกับเนื้อสัตว์ที่ตาย
      เหตุกับผลย่อมเป็นของคู่กันแยกกันไม่ออก เหตุดีย่อมได้รับผลดี เหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว การกินเลือกกินเนื้อของผู้อื่นที่เขาไม่ยินยอมต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส เป็นเหตุดีหรือชั่วควรวินิจฉัยดู
      บาปคืออะไร? บาปคือสิ่งทีทำให้เกิดทุกข์แก่ตัวเองและผุ้อื่น การกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดทุกข์แก่ตัวเองและสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น การกินเนื้อสัตว์จึงเป็นบาป
      คำโบราณที่พูดกันติดปากว่า “บาปอยู่กับคนทำ กรรมอยู่กับคนกิน” น่าจะเป็นคำที่คอยตอกย้ำให้เราจดจำไว้เสมอว่า “ใครก็ตามให้ผู้อื่นสร้างบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อตนแล้วผู้นั้นก็ต้องได้รับผลกรรมจากการฆ่านั้นด้วย”
      หากมัวแต่ใช้คำพูดอย่างมีเลห็เหลี่ยมเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาเมื่อไหร่สัตว์จะได้รับผลแห่งความเมตตากรุณาสักที?
      การกินเนื้อ เป็นการส่งเสริมให้เขาฆ่า ร้านอาหารที่ขายเนื้อสัตว์ ยิ่งคนกินมาก คนขายก็สั่งฆ่าสัตว์มากขึ้น ในวันสำคัญทางศาสนาเพียงวันเดียว ร้านอาหารเนื้อขายไม่ดี สัตว์ตายน้อยลงเป็น 1,000ๆ ตัว มีชีวิตอยู่รอดไปได้อีกวันหนึ่ง หากทุกคนงดเว้นเนื้อสัตว์ได้ ทุกๆวัน ไม่เฉพาะวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา สัตว์ทั้งหลายก็จะมีอายุยืนยาวตลอดไปไม่ต้องตาย
      “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย” ถ้าทุกๆ คนพร้อมใจกันงดเว้นเนื้อสัตว์หันมากินเจแม้เพียง 1 มื้อ สัตว์นับหมื่นๆ ชีวิตก็จะรอดตาย อย่าได้มองข้ามมหากุศลในการกินเจเพียงมื้อเดียว
      เพราะความตายนั้นไม่ดีไม่มีใครชอบ คนจึงเกลียดและกลัวความตาย การกินเลือดเนื้อก็ย่อมไม่ดีเพราะต้องมีการตายก่อนจึงได้กิน กินเนื้อก็เท่ากับกินความตายเข้าไปด้วย
      คนที่ว่ากินเนื้อดีก็ต้องถือว่าความตายนั้นดี เมื่อความตายมาถึงก็ต้องไม่ปฏิเสธ ควรยอมรับความตายของตนอย่างหน้าชื่นตาบาน แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น คนที่ชอบกินเนื้อสัตว์ เมื่อยามที่ตัวจะตาย จิตวิญญาณกำลังจะออกจากร่างไปล้วนดิ้นทุรนทุรายหวาดกลัวตื่นตระหนกไม่มีใครเลยได้จากไปโดยอาการอันสงบ